Izolacja dachu
Just another WordPress site

Warstwa jako model dwuparametrowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Warstwa jako model dwuparametrowy złożony ze sprężyn połączonych w poziomie posadowienia membraną poziomą. Warstwa sprężysta o określonej grubości h spoczywa na ośrodku nieodkształcalnym. Przy obciążeniu górnej płaszczyzny (stropu) warstwy następuje jej odkształcenie zarówno w obrębie występujących obciążeń, jak i poza obszarem obciążenia. Osiadanie poza obrębem obciążenia tworzy charakterystyczną nieckę, zanikającą W miare zwiększającej się odległości od obszaru obciążenia. Modelem mechanicznym opisanego podłoża może być zespół sprężyn pionowych opartych na podłożu nieodkształcalnym. Górne końce sprężyn połączone są membraną o określonym napięciu, która powoduje współpracę wszystkich sprężyn w przenoszeniu obciążeń pionowych. W przeciwieństwie do modelu Winklera-Zimmermanna tutaj występują dwa parametry: podatność sprężyn C kG/cm3 oraz napięcie membrany S kG/cm. Model dwuparametrowy wprowadził do praktyki obliczeniowej M. M. Fitonienco-Borodicz. do występuj ących warunków posadowienia. Taki model mechaniczny można traktować jako szczególny przypadek warstwy sprężystej, zdolnej do przenoszenia obciążeń pionowych (przez ściskanie oraz ścinanie). Wyprowadzenia wykonane przez W. Z. Własowa zezwalają na nadanie parametrom C i S określonej interpretacji fizycznej. Opisywany tutaj model będzie nazywany warstwą sprężystą W. Z. Własowa. Przyjmuje się, że przemieszczenie pionowe zanika ze wzrastającą głębokością i jest określone funkcją s (z). Dobór funkcji s (z) należy dostosować Zakładając, że przemieszczenia poziome w podłożu są równe zeru, otrzymuje się stan przemieszczenia i odkształcenia. Model półprzestrzeni (półpłaszczyzny) sprężystej. Podłoże budowlane traktuje się niekiedy jako sprężysty ośrodek ciągły w postaci półprzestrzeni ograniczonej od góry płaszczyzną posadowienia. W przypadku szczególnym wprowadza się do rozważań zadanie płaskie (półpłaszczyznę). Podstawy teoretyczne takiego ujęcia są opracowane w teorii sprężystości, a oparte na nich metody numeryczne Gorbunowa-Posadowa oraz Zemoczkina znalazły szerokie zastosowania. [podobne: łazienka dla niepełnosprawnych,okna polaciowe, brico toruń ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brico toruń okna polaciowe łazienka dla niepełnosprawnych