Izolacja dachu
Just another WordPress site

Dobieranie warunków skrawania

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Tablicę wykonano na podstawie wielu informacji z materiałów źródłowych. Dane, zawarte w literaturze źródłowej, są często nieporównywalne i sprzeczne, dlatego też w tych przypadkach przedstawiono dane liczbowe z odnośnikami do literatury, z której je zaczerpnięto. Przypadek braku danych oznaczono symbolem W celu korzystania z tablicy i w tym przypadku, można posłużyć się, jako orientacyjnymi, danymi liczbowymi dla tworzyw o podobnej budowie i własnościach. Z elementów geometrycznych ostrza, w przypadku braku danych szczegółowych, można przyjąć orientacyjnie: ż = 0 0 , z 450 . 45 0 , r 1+4 mm. Podczas dobierania warunków skrawania przy toczeniu tworzyw termoplastycznych nie napełnionych, obowiązuje następująca zasada; przy stosowaniu większych prędkości skrawania należy dobierać większy posuw i odwrotnie. Np. toczenie polikaprolaktamu przeprowadzać można z prędkością skrawania 800 m/min przy posuwie 0,1 mm/obr lub z prędkością skrawania 500 m/min przy posuwie 0,07 mrn/obr, natomiast polipropylenu z prędkością skrawania 1000 m/min przy posuwie 0,2 mm/obr lub z prędkością 400 m/min przy posuwie mm/obr. Tworzywa sztuczne można toczyć z chłodzeniem lub bez. Płyny chłodząco-smarujące stosuje się w celu chłodzenia narzędzi, przedmiotu obrobionego, zmniejszenia tarcia pomiędzy narzędziem a przedmiotem, przeciwdziałania zgrzewaniu wiórów przede wszystkim z tworzywem obrabianym i usuwania pyłów oraz wiórów. Podczas obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych podstawową funkcją płynów chłodząco-smarujących (chłodziwa) jest chłodzenie. Jako chłodziwa używa się: sprężonego powietrza, emulsji, wody, niekiedy oleju. Dokonując wyboru chłodziwa, należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy chłodziwo nie reaguje z tworzywem w sensie chemicznym oraz czy nasiąkliwość i pęcznienie tworzywa nie są zbyt duże. Efektem działania chłodziwa są zmiany wymiarów, kształtu i jakości powierzchni obrobionej. Gdy powstające wióry są drobne (czemu towarzyszy zazwyczaj zwiększona ilość pyłu), płyny chłodząco-smarujące, unosząc te produkty, mogą zanieczyścić i zatkać instalację doprowadzającą środek chłodząco-smarujący. Najczęściej stosowanym chłodziwem jest sprężone powietrze. [podobne: łazienka dla niepełnosprawnych,okna polaciowe, brico toruń ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brico toruń okna polaciowe łazienka dla niepełnosprawnych