Izolacja dachu
Just another WordPress site

Sposoby podzialu scian

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Przy podziale dwuwarstwowym liczba typów bloków ściennych jest prawie dwukrotnie mniejsza niż przy podziale czterowarstwowym. Zmniejsza się przy tym również i ogólna liczba bloków, co wpływa na lepsze wykorzystanie żurawi montażowych i skrócenie okresu montażu budynku. Doświadczenia wykazały, że również i pracochłonność samego montażu oraz wykończenie ścian (węzły, spoinowanie itp.) przy podziale dwuwarstwowym zmniejszają się do ok. 700/0 pracochłonności jaka występuje przy podziale czterowarstwowym. Podział dwuwarstwowy wymaga jednak żurawi o udźwigu ok. 3 T i dlatego zastosowanie jego ograniczone jest do budowy dużych osiedli mieszkaniowych wyposażonych w samojezdne żurawie szynowe. Dalszym postępem w scalaniu elementów jest podział jednowarstwowy polegający na wprowadzeniu zamiast bloków płyt o wymiarach odpowiadających wymiarom całej ściany pokoju. Podział ten jest już właściwie formą przejściową z budownictwa wielkoblokowego do budownictwa wielkopłytowego. Podział jednowarstwowy pozwala na przeniesienie do wytwórni nie tylko procesów związanych z przygotowaniem i obróbką elementu ściennego, ale również pozwala na wmontowanie w ścianę okiem i drzwi, urządzeń ogrzewczych, instalacji oświetleniowej, szafek itp. Ściana w tym układzie ma mało węzłów połączeniowych i styków, które w przypadku umieszczenia ich w miejscu poprzecznej ściany działowej, zmniejszają możliwość przewiewania ściany, które ma często miejsce w układach wielowarstwowych przy niedokładnym wypełnieniu styków. Przy wykonywaniu płyt z żużlobetonu o ciężarze objętościowym 1250+ +1300 kG/m3 całkowity ciężar. płyty nie przekracza 5 T. O bniżając ciężar objętościowy betonu do 1000 kG/m3 możemy zmniejszyć ciężar płyty do 3 T. Połączeniem podziału dwuwarstwowego i czterowarstwowego jest stosowany rzadziej podział mieszany ścian, w którym partie ścian z otworami okiennymi wykonane są w podziale dwuwarstwowym, a pozostałe części w podziale czterowarstwowym. [hasła pokrewne: olx pleszew, zawiadomienie o zakończeniu budowy, dachówka ceramiczna koramic ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dachówka ceramiczna koramic olx pleszew zawiadomienie o zakończeniu budowy