Izolacja dachu
Just another WordPress site

Rodzaje i klasyfikacja form

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Sztywność podstawy (dna formy) oraz boków formy po wypełnieniu jej mieszanką betonową, w momencie zagęszczania, podczas transportowania, czy też podczas obróbki hydrotermicznej betonu, powinna być taka, aby zmiany wymiarów danej formy nie przekraczały dopuszczalnych odchyleń od wymiarów samych wyrobów, – formy powinny być możliwie lekkie, łatwe w wykonaniu przy minimalnym zużyciu materiału, a także mieć minimalne gabaryty zewnętrzne – konstrukcja form powinna być prosta. Forma powinna składać się z niewielkiej liczby oddzielnych, ściśle dopasowanych do siebie elementów, w miarę możliwości zunifikowanych i łatwych w remoncie urządzenia zamykające przy składaniu i rozkładaniu powinny być łatwe i proste w obsłudze, a jednocześnie zapewniać wymaganą sztywność formy przy jej wibrowaniu i transportowaniu. W celu uproszczenia eksploatacji i remontu wskazane jest dla różnych rodzajów form przyjmować jednakowe elementy łączące – formy powinny zapewniać możliwie wysoki stopień ich wykorzystania. 4.2. Rodzaje i klasyfikacja form Formy stosowane w przemysłowej produkcji elementów prefabrykowanych można ogólnie podzielić na dwie zasadnicze grupy: – formy do elementów bez zbrojenia sprężającego, – formy do elementów wstępnie sprężonych. [hasła pokrewne: dachówka ceramiczna koramic, tapety kraków, styropian ekstrudowany ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dachówka ceramiczna koramic styropian ekstrudowany tapety kraków