Izolacja dachu
Just another WordPress site

Przyjęcie do obliczeń odpowiedniego modelu mechanicznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przyjęcie do obliczeń odpowiedniego modelu mechanicznego zależy od następujących czynników: ukształtowania podłoża (jednolite czy uwarstwione), miąższości poszczególnych warstw i ich cech fizykomechanicznych (ściśliwość, zdolność przenoszenia ścinania, cechy plastyczne itp.), wymiarów powierzchni posadowienia oraz jej kształtu, Model mechaniczny podłoża jest więc zespołem współpracujących ze sobą elementów o parametrach fizycznych dostosowanych do odwzorowania pracy podłoża rzeczywistego. Można przy tym wyróżnić modele statyczne, określające pracę podłoża pod wpływem jednokrotnych obciążeń o skończonej wartości, modele dynamiczne, określające pracę podłoża w czasie pod wpływem oddziaływań dynamicznych, wreszcie modele reologiczne, ujmujące zagadnienie zachowania się podłoża w czasie pod wpływem zmieniających sie cech fizykomechanicznych bądź filtracji itp. Przy obecnym stanie wiedzy nie trudno jest budować nawet skomplikowane wieloparametrowe modele mechaniczne, obrazujące wiernie wiele cech rzeczywistego podłoża budowlanego. Znacznie trudniejsze jest posługiwanie się tymi modelami w celu uzyskania rozwiązań numerycznych. Z tych względów zakłada się zwykle pewne uproszczenia, przyjmując modele mechaniczne o niewielkiej liczbie parametrów fizycznych i geometrycznych i określające równocześnie zakres zastosowania oraz sposob ich doboru. W niniejszym rozdziale podano wyłącznie modele statyczne, które znajdują zastosowanie w najszerszej praktyce inżynierskiej. Model jednoparametrowy złożony z niezależny ch spręż y n. Podłoże budowlane jest przedstawione jako zbiór nieskończonej liczby spreżyn ustawionych pionowo na poziomej płaszczyźnie nieodkształcalnej. Zakłada się, że sprężyny mają jednakową charakterystykę sprężystą przy ściskaniu oraz rozciąganiu. Na sprężynach spoczywają nieskończenie małe płytki o wymiarach dr, cłu, tworząc powierzchnię oparcia fundamentu. Sprężystość modelu jest określona związkiem r (c, y) = Cz(x, y), gdzie: r (x, Y) — stan obciążenia modelu podłoża, z (x, y) — stan przemieszczenia płaszczyzny posadowienia, C — współczynnik podatności podłoża, który można określić jako obciążenie na jednostkę powierzchni posadowienia, wywołujące jednostkowe przemieszczenie płaszczyzny posadowienia. [hasła pokrewne: brico depot toruń,  olx działdowo, wiązanie krzyżykowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brico depot toruń olx działdowo wiązanie krzyżykowe