Izolacja dachu
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Rozstaw między osiami tych przewodów powinien wynosić 2 m. Dla budynków mieszkalnych wykonuje się jedno połączenie domowe, natomiast dla budynków dużych, jak również dla budynków wysokich należy przewidywać dwa połączenia. Dla budynków publicznych i -przemysłowych projektuje się dwa i więcej połączeń Przy projektowaniu dwóch połączeń do obliczeń przyjmuje się tylko jedno z założeniem, że drugie połączenie może być uszkodzone i wyłączone. Przy liczbie połączeń większej niż dwa do obliczenia przyjmuje się wszystkie połączenia prócz jednego. Każde połączenie domowe powinno być zaopatrzone w zasuwę umieszczoną przy ulicznym przewodzie wodociągowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Założenia opłacalności prefabrykacji Podstawową zasadą powinno być wyposażenie prefabrykatu w procesie formowania we wszystkie niezbędne elementy nie tylko konstrukcyjne i użytkowe wynikające z projektu architektoniczno-budowlanego, lecz również instalacyjne, wynikające z projektów branż instalacyjnej i elektrycznej. Podstawową zasadą powinno być również pełne wykończenie fabryczne elementu, z dopuszczeniem jedynie niewielkich robót malarskich po wbudowaniu. Elementy prefabrykowane powinny mieć najwyższy standard wyposażenia i wykończenia. Należy dążyć do maksymalnego zwiększenia wymiarów prefabrykatów i stosowania zamiast prefabrykatów płaskich prefabrykatów przestrzennych. Wszystkie te czynniki w efekcie obniżają koszt, przyspieszają budowę, zwiększają trwałość i wyraźnie polepszają przydatność eksploatacyjną obiektów budowlanych realizowanych środkami przemysłowymi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Sztywność podstawy (dna formy) oraz boków formy po wypełnieniu jej mieszanką betonową, w momencie zagęszczania, podczas transportowania, czy też podczas obróbki hydrotermicznej betonu, powinna być taka, aby zmiany wymiarów danej formy nie przekraczały dopuszczalnych odchyleń od wymiarów samych wyrobów, – formy powinny być możliwie lekkie, łatwe w wykonaniu przy minimalnym zużyciu materiału, a także mieć minimalne gabaryty zewnętrzne – konstrukcja form powinna być prosta. Forma powinna składać się z niewielkiej liczby oddzielnych, ściśle dopasowanych do siebie elementów, w miarę możliwości zunifikowanych i łatwych w remoncie urządzenia zamykające przy składaniu i rozkładaniu powinny być łatwe i proste w obsłudze, a jednocześnie zapewniać wymaganą sztywność formy przy jej wibrowaniu i transportowaniu. W celu uproszczenia eksploatacji i remontu wskazane jest dla różnych rodzajów form przyjmować jednakowe elementy łączące – formy powinny zapewniać możliwie wysoki stopień ich wykorzystania. 4.2. Rodzaje i klasyfikacja form Formy stosowane w przemysłowej produkcji elementów prefabrykowanych można ogólnie podzielić na dwie zasadnicze grupy: – formy do elementów bez zbrojenia sprężającego, – formy do elementów wstępnie sprężonych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Formy żelbetowe są zazwyczaj nieruchomymi stacjonarnymi matrycami wykonanymi z betonu o małym procencie zbrojenia pokrytymi od strony elementu gładką zaprawą. Niezależnie od podanych wyżej matryc stosowane są także rozbieralne formy żelbetowe. Formy metalowe stosowane są zwykle w przemysłowej produkcji elementów, w przypadku gdy wymagana jest duża dokładność elementu. Stosowanie ich przy produkcji jednostkowej nie jest ekonomicznie uzasadnione ze względu na znaczny koszt. Formy metalowe są wykonane przeważnie z kształtowników i blach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Strona za pośrednictwem strony internetowej Performing Arts Center Salt Lake City ma wkrótce powstać nowe, nowoczesne centrum sztuki scenicznej zaprojektowane przez Pelli Clarke Pelli Architects (PCPA) we współpracy z HKS Architekci.
Miejsce na 2500 osób uchwyci ducha tego miejsca.
i służyć jako główne miejsce rozrywki w regionie, jednocześnie zakotwiczając tętniącą życiem dzielnicę sztuki na głównym śródmieściu miasta.
Komisja selekcyjna Agencji Rewitalizacji w Salt Lake City wybrała zespół PCPA / HKS z konkurencyjnej grupy, w skład której weszli projektanci najbardziej prestiżowych teatrów na świecie.
Jesteśmy zaszczyceni, że zostaliśmy wybrani do zaprojektowania Utah Performing Arts Center. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Dzięki uprzejmości LAVA Opracowana przez LAVA propozycja Giełdy w Teheranie łączy wizjonerskie geometrie i formy z tradycyjnymi elementami kultury perskiej.
Wizja stara się zdefiniować nową typologię na następne stulecie, łącząc wirtualną i ludzką interakcję.
Zainspirowany lokalną morfologią, taką jak jaskinie, budynek jest pomyślany jako miejski kamień, o eleganckich rzeźbionych, owalnych kształtach, które wzmacniają naturalne światło, panoramiczne widoki, wnętrza i relacje z otoczeniem.
Wewnętrzna pustka światła maksymalizuje świeże powietrze i światło słoneczne, a tarasy na dachu zwiększają atrakcyjność pracowników.
Więcej zdjęć i architektów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Media społecznościowe w działaniu: Wszechstronny przewodnik dla firm z branży architektury, inżynierii, planowania i doradztwa środowiskowego to przede wszystkim poradnik.
Korzystając z faktów, liczb i szerokiej gamy badań, aby potwierdzić swoje twierdzenia, książka dokładnie określa, w jaki sposób firmy z branży architektonicznej mogą uzyskać najwyższą jakość ze swoich pieniędzy w social media.
Ale książka zajmuje również czas, aby ustalić, dlaczego z mediów społecznościowych.
szczególnie po recesji.
i oferuje fascynujący wgląd w jego przyszłe znaczenie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Mauricio Fuertes Architekci: 01Arq Lokalizacja: Colina, Chile Zespół projektowy: Cristian Winckler, Pablo Saric, Felipe Fritz Rok budowy: 2009 Zdjęcia: Aryeh Kornfeld, Mauricio Fuertes + 17 Obszar projektu: 325,0 mkw Obliczenie: Victor Palma Dom znajduje się na północ od miasto Santiago w podmiejskiej dzielnicy La Reserva.
Trójkątne miejsce ma nachylenie, które schodzi na północ od miejsca.
.
Aryeh Kornfeld Na pierwszym piętrze dom jest pochowany, tworząc mur oporowy na południu i zachodzie.
Ta operacja pozwala zlokalizować parkingi przy szerokiej rampie łączącej ulicę z głównym wejściem do domu. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »