Izolacja dachu
Just another WordPress site

Pianogazosilikat

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Pianogazosilikat jest to lekki, porowaty materiał budowlany, produkowany z wapna i wypełniaczy, spulchniony za pomocą drobnych pęcherzyków powietrza i gazu, powstałych w wyniku dodania do wody zarobowej proszku aluminiowego i emulsji pianotwórczej. Wypełniacze stosowane do produkcji pianogazosilikatu są takie same, jak do produkcji betonu lekkiego belitowego. Zgodnie z wymaganiami normy branżowej ZN61/ZPSNr021) produkowane są bloki i płyty ścienne z betonu belitowego i pianogazosilikatu o trzech odmianach 0,5; 0,7; 0,9 i 1,0 różniących się ciężarem objętościowym wynoszącym odpowiednio: 500 kG/ms, 700 kG/ms, 900 kG/ms i 1000 kG/ms. Rozróżnia się trzy klasy bloków i płyt ściennych: doborowa, pierwsza i druga. Współczynnik rozszerzalności cieplnej dla gazobetonu, wg danych szwedzkich, w granicach temperatur O100°C wynosi: dla gazobetonu cementowego (siporex) 8.106, dla gazobetonu wapiennego (y tong) 7.10. Nasiąkliwość gazobetonów jest znaczna i wynosi 30+40% objętościowo, a absorpcja wilgoci 1,4+5,9010, w zależności od względnej wilgotności powietrza, przy czym gazobeton cementowy (beton belitowy) odznacza się prawie dwukrotnie większą absorpcją niż gazobeton wapienny (pianogazosilikat). Zasady konstrukcji ścian z bloków gazobetonowych. Mury oz bloków gazobetonowych stosuje się wyłącznie w kondygnacjach naziemnych, przy czym najniższa warstwa muru gazobetonowego powinna znajdować się na wysokości co najmniej 60 cm nad terenem. Ze względu na stosunkowo dużą nasiąkliwość materiału oraz absorpcję, murów z elementów gazobetonowych nie należy stosować w pomieszczeniach narażonych na silne zawilgocenie, a więc w pralniach, łaźniach, suszarniach itp. Zaleca się nie wykonywać ścian z betonu lekkiego belitowego w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza większej niż 70010, a ścian z pianogazosilikatu w pomieszczeniach o większej wilgotności względnej powietrza niż 80010. Ze względu na mniejszą odporność gazobetonu na działanie wyższych temperatur w porównaniu z cegłą oraz ze względu na wymiary bloków niedostosowanych do wiązania murów z kanałami, odcinki ścian wewnętrznych z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi należy wykonywać z cegły lub pustaków kominowych wykonanych z betonu ognioodpornego. [więcej w: styropian ekstrudowany, blacha ruukki, zagospodarowanie wody deszczowej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha ruukki styropian ekstrudowany zagospodarowanie wody deszczowej