Izolacja dachu
Just another WordPress site

Ogólne zasady montazu bloków sciennych.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Montaż poszczególnych bloków może odbywać się dwiema metodami: a) metodą montażu ścianami, b) metodą montażu działkami. Przy metodzie montażu ścianami najpierw montuje się jedną ścianę podłużną lub poprzeczną, potem drugą, trzecią itd., a następnie po zmontowaniu wszystkich ścian danej kondygnacji, układa się płyty stropowe na całej powierzchni tej kondygnacji. Metoda montażu działkami polega na tym, że daną kondygnację montuje się odcinkami o długości ok. 5 m, tj. po ustawieniu wszystkich bloków ściennych na tym odcinku układa się niezwłocznie bloki wieńczące i płyty stropowe tak, aby na koniec każdej zmiany roboczej otrzymać działkę całkowicie usztywnioną na działanie sil poziomych. Metoda ta z punktu widzenia bezpieczeństwa jest korzystniejsza i daje większą stateczność montowanej konstrukcji. Metoda montażu ścianami jest dogodniejsza i szybsza w porównaniu z metodą montażu działkami, ale za to mniej bezpieczna, zwłaszcza, gdy grubość bloków ściennych wynosi poniżej 40 cm. Z tych względów metoda montażu ścianami nie [est w naszym budownictwie stosowana. Rozpatrując zagadnienia montażu elementów z punktu widzenia organizacji pracy i wykorzystania sprzętu, rozróżniamy dwa sposoby montażu: a) montaż z placu, b) montaż z kół. Pierwszy sposób montażu – montaż z placu częściej stosowany, polega na tym, że elementy dostarczane z zakładu produkcyjnego magazynowane są wokół przyszłego obiektu w zasięgu żurawia montażowego. Istotą i zasadniczym celem drugiego sposobu jest wyeliminowanie zbędnego wyładunku elementów na placu budowy i montowanie elementów wprost z przyczepy, na której zostały one pod budynek przywiezione. Montaż z kół powinien być stosowany wszędzie tam, gdzie odległość placu budowy od zakładu produkującego elementy prefabrykowane uzasadnia przewóz elementów na przyczepach. Warunkiem powodzenia montażu z kół jest przygotowanie przez wytwórnię pełnego asortymentu elementów ściśle wg opracowanego harmonogramu montażu, pełna gotowość techniczna sprzętu oraz utrzymanie stałej łączności między współdziałającymi przedsiębiorstwami. W celu zapobiegania przestojom tak samochodów jak i brygady montażowej. [patrz też: brico torun, olx lubliniec, dofinansowanie do pomp ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dofinansowanie do pomp ciepła olx lubliniec pogłębianie otworów