Izolacja dachu
Just another WordPress site

FORMY DO PRODUKCJI ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Stosowanie elementów przestrzennych i wielkowymiarowych również znacznie upraszcza montaż. I tak na przykład z porównania przekryć budynków przemysłowych realizowanych u nas w postaci dźwigarów oszczędnościowych kablobetonowych (na których układa się płyty panwiowe) z przekryciem VT-Falte (43 lub 72 m2 przekrycia od jednego prefabrykatu) wynika opłacalność tego ostatniego rozwiązania zwłaszcza że proces formowania dużych wyrobów jest niekiedy prostszy od organizacji wytwarzania elementów scalanych na budowie, jak to ma miejsce w omawianych dźwigarach oszczędnościowych. 4. FORMY DO PRODUKCJI ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 4.1. Uwagi ogólne W produkcji elementów prefabrykowanych podstawowymi urządzeniami technologiczno-technicznymi są formy. Zgodnie z encyklopedycznym określeniem forma jest to zinwentaryzowana, powtarzalna konstrukcja stanowiąca część składową stanowiska produkcyjnego elementów prefabrykowanych, służąca do nadania układanej mieszance betonowej odpowiednich kształtów. Podstawowym zadaniem formy jest, więc nadanie kształtu produkowanemu elementowi i uformowanie wyrobu o określonych wymiarach z zachowaniem zadanych tolerancji, jak również zapewnienie odpowiedniej gładkości powierzchni wyrobu oraz jego wyglądu, zewnętrznego. Dla zapewnienia uzyskania wymienionych cech formom stawiane są następujące wymagania: – wewnętrzne wymiary form po ich zmontowaniu powinny odpowiadać wymiarom wyrobu, przy czym odchylenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych tolerancji – formy powinny mieć odpowiednią wytrzymałość i sztywność. [hasła pokrewne: zawiadomienie o zakończeniu budowy, średnice rur kanalizacyjnych, dachówka ceramiczna koramic ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dachówka ceramiczna koramic średnice rur kanalizacyjnych zawiadomienie o zakończeniu budowy