Izolacja dachu
Just another WordPress site

Elementy gazobetonowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

W celu uniknięcia przycinania bloków zaleca się przy projektowaniu budynków o ścianach z elementów gazobetonowych przestrzegać zasady wymiarowania modułowego. Za moduł budowlany można przyjąć sumę wymiaru długości bloku połówkowego plus grubość spoiny, tj. MO = 24+1 = 25 cm, szerokość filarów należy przyjmować równą wielokrotności szerokości bloku zwiększonej o łączną grubość spoin, czyli n MO. Przyjmowanie szerokości filarów o innych wymiarach niż wielokrotność modułu wymagałaby stosowania ćwiartek, co wpływa na zmniejszenie wytrzymałości filaru. Grubość ścian zewnętrznych budynków przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić w naszych warunkach klimatycznych: a) przy stosowaniu bloków z gazobetonu odmiany 0,5 i 0,7 co najmniej 24 cm, w budynkach o ogrzewaniu ciągłym (centralnym); w budynkach wiejskich ze względu na słabe ich ogrzewanie i większą wilgotność pomieszczeń wskazane jest stosowanie ściany grubszej, tj. z bloków odmiany 0,5 24+1 +6 = 31 cm, a z bloków odmiany 0,724+1+12 = 37 cm, b) przy stosowaniu bloków i płyt odmiany 0,9 i 1,037 cm, co wynika z wymiarów produkowanych bloków i płyt z gazobetonu tej odmiany. Obserwacje poczynione w budynkach mieszkalnych wykonanych z bloków gazobetonowych w ostatnich latach w Polsce wskazują, że w okresach większych mrozów występuje, zwłaszcza pierwszej zimy po oddaniu budynku do zamieszkania, zjawisko przemarzania ścian przede wszystkim w narożnikach, występujące w postaci siatki spoin na tynku. Temperatura tych pomieszczeń mimo normalnego ogrzewania jest również zbyt niska. W Szwecji natomiast, pomimo ostrzejszych warunków klimatycznych, stosowana jest z powodzeniem grubość ścian 24 cm z gazobetonu odmiany 0,7. Przyczyny ujemnych objawów przemarzania ścian w naszym klimacie na podstawie poczynionych dotychczas badań i obserwacji spowodowane są: a) nagromadzeniem wilgoci w murze gazobetonowym w okresie wykonywania budynku i powolnym jej parowaniem; parowanie to utrudnione jest ponadto wskutek wymaganej przez obowiązujące instrukcje wykonawstwa rapówłoi cementowej, dawanej od zewnątrz ściany w czasie murowania: b) nie zawsze odpowiadającym odmianie 07 ciężarem objętościowym gazobetonu, a z reguły wyższym: c) stosowanie zbyt mocnych zapraw cementowo-wapiennych lub nawet cementowych o dużym ciężarze objętościowym przy jednoczesnym pogrubieniu spoin, dochodzącym nieraz do 2+2,5 cm; d) niedokładnym wypełnieniem spoin zwłaszcza pionowych, co podczas silnych wiatrów powoduje nieraz przewiewanie ścian. [patrz też: styropian ekstrudowany, blacha ruukki, zagospodarowanie wody deszczowej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha ruukki styropian ekstrudowany zagospodarowanie wody deszczowej