Izolacja dachu
Just another WordPress site

Zalozenia oplacalnosci prefabrykacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Założenia opłacalności prefabrykacji Podstawową zasadą powinno być wyposażenie prefabrykatu w procesie formowania we wszystkie niezbędne elementy nie tylko konstrukcyjne i użytkowe wynikające z projektu architektoniczno-budowlanego, lecz również instalacyjne, wynikające z projektów branż instalacyjnej i elektrycznej. Podstawową zasadą powinno być również pełne wykończenie fabryczne elementu, z dopuszczeniem jedynie niewielkich robót malarskich po wbudowaniu. Elementy prefabrykowane powinny mieć najwyższy standard wyposażenia i wykończenia. Należy dążyć do maksymalnego zwiększenia wymiarów prefabrykatów i stosowania zamiast prefabrykatów płaskich prefabrykatów przestrzennych. Wszystkie te czynniki w efekcie obniżają koszt, przyspieszają budowę, zwiększają trwałość i wyraźnie polepszają przydatność eksploatacyjną obiektów budowlanych realizowanych środkami przemysłowymi. Jednoczesne instalowanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o. i elektrycznej w prefabrykacie w procesie jego formowania pozwala na zorganizowanie sprawnej kontroli wszystkich elementów wyposażenia (w tym i rur centralnego ogrzewania) w warunkach fabrycznych, a więc tam, gdzie łatwo stosować nowoczesne środki kontroli (wysokie ciśnienia kontrolne i in.). Jednorazowe pełniejsze wykańczanie w fabryce jest łatwiejsze i prostsze do zorganizowania w porównaniu do wykonywania tych czynności na budowie oraz bardziej ekonomiczne, nawet j eżeli zachodzi potrzeba stosowania dodatkowego opakowania ochronnego tych wyrobów na czas transportu i montażu. [więcej w: styropian ekstrudowany, brico depot torun, blacha ruukki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha ruukki rozwiercanie otworów styropian ekstrudowany