Izolacja dachu
Just another WordPress site

Z wykresu wynika, ze temperatury

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Z wykresu wynika, że temperatury skrawania fenolowego laminatu tkaninowego są znacznie niższe od temperatur skrawania stali i rosną ze wzrostem prędkości skrawania zdecydowanie wolniej, niż dla stali.
Wpływ prędkości skrawania na temperatury skrawania pokazano na rys: 4.10, natomiast wpływ posuwu na rys. 4.11. Z przytoczonych zależności wynika, że na wzrost temperatur skrawania większy wpływ ma prędkość skrawania aniżeli posuw oraz, że najniższe temperatury skrawania uzyskano podczas toczenia tworzyw z napełniaczami mineralnymi, najwyższe zaś podczas toczenia fenolowych laminatów tkaninowych i fe• noplastów napełnionych mączką drzewną, Można to wytłumaczyć tym, że napełniacze mineralne są kruche, a więc nie występują podczas skrawania odkształcenia plastyczne, które są znacznym źródłem ciepła w procesie skrawania [78]. Z tych samych badań wynika, że parametrom skrawania, zapewniającym optymalną gładkość powierzchni, odpowiadają temperatury 160* +240 0 C, które leżą blisko temperatur rozkładu tych tworzyw. Na skutek wydzielającego się ciepła, temperatury skrawania mogą przekroczyć temperatury krytyczne tworzywa skrawanego, co jak już wspomniano, jest przyczyną przypalania się powierzchni obrabianej (w przypadku tworzyw termoutwardzalnych) lub zamazywania jej po uprzednim nadtopieniu (W przypadku tworzyw termoplastycznych). Na rys. 4,12 przedstawiono dwa wykresy w układzie p-o, wykonane dla toczenia polikaprolaktamu (rys. 4.12a) i polipropylenu (rys. 4.12b). Krzywe 1 odnoszą się do toczenia bez chłodzenia, na tomiast krzywe 2 — do toczenia z chłodzeniem 50/0 emulsją olejową. Dla wszystkich wartości p i v, leżących powyżej krzywych lub 2, temperatury skrawania są niższe od temperatur krytycznych tworzywa skrawanego. Duży wpływ na dopuszczalne — ze względu na temperatury skrawania — wielkości prędkości. skrawania i posuwy wywiera stępienie krawędzi skrawającej ostrza noża. Na rys. 4.13 przedstawiono podobne, jak
poprzednio opisane, krzywe w układzie p-v dla otoczenia polikaprolakłamu nożami o różnych wartościach h p. [więcej w: projekt domu jednorodzinnego z kosztorysem, tapety kraków, kocioł gazowy kondensacyjny cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kocioł gazowy kondensacyjny cena projekt domu jednorodzinnego z kosztorysem tapety kraków