Izolacja dachu
Just another WordPress site

Kryteria stosowania poszczególnych modeli statycznych podłoża

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Stosowanie dowolnego modelu podłoża bez dokładnej analizy gruntu nie jest celowe. Najchętniej stosuje się w praktyce te metody, które mają opracowania tabelaryczne, a takie istnieją w przypadkach podłoża Winklera-Zimmermanna oraz Gorbunowa-Posadowa. Należy jednak pamiętać, że w konkretnym przypadku powinno się zastosować ten model podłoża — choćby nie miał ujęcia tabelarycznego — który najlepiej odwzorowuje istniejące warunki gruntowe. Nie ma tu metody uniwersalnej. Metoda taka w odniesieniu do rozwiązywania układów sprężystych na podłożu budowlanym może powstać jedynie w drodze pełnego powiązania zależności uzyskiwanych przez badania w mechanice gruntów z zależnościami ujmowanymi numerycznie w obliczeniach konstrukcji. Obecne metody traktują te zagadnienia jeszcze w sposób zbyt ogólny i dlatego uzyskiwane wyniki słusznie ocenia się z dużą ostrożnością. Istnieje pokaźny krąg specjalistów krajowych i zagranicznych, którzy uważają znane modele statyczne podłoża za niemiarodajne dla przeprowadzenia prawidłowego wymiarowania i opierają się w praktyce na tradycyjnym rachunku, który stanowił od wielu lat podstawę obliczeń konstrukcji fundamentów. Z podanego przeglądu modeli podłoża budowlanego wynika, że każdy z nich odpowiada z dostateczną ścisłością pewnym spotykanym w praktyce rodzajom podłoża i w tym zakresie powinien być stosowany. Wybór modelu trzeba opierać na rozpoznaniu warunków posadowienia, przy czym należy wziąć pod uwagę: — miejscowe warunki gruntowe (dokumentacja geotechniczna, badania fizykomechaniczne gruntu), przewidywany zasięg rozchodzenia się naprężeń i przemieszczeń pionowych, — wymiary poprzeczne fundamentu. Modele Statyczne fundamentów Rozróżnia się następujące modele statyczne fundamentów bezpośrednich: a) fundamenty sztywne, b) fundamenty sprężyste, c) fundamenty wiotkie. Fundamenty sztywne teoretycznie nie odkształcają się wcale. Do tej grupy zalicza się z reguły krótkie zwarte bloki o wymiarach w planie tego samego rzędu co wysokość bloku. Przy pewnych konstrukcjach zakłada się często, że warunek pełnej sztywności spełniony jest tylko W jednym kierunku. Na przykład fundamenty pasmowe traktuje się czesto jako sztywne w kierunku poprzecznym, sprężyste zaś — w podłużnym. Płyty całkowicie sztywne są nieodkształcalne w obu kierunkach. [patrz też: łazienka dla niepełnosprawnych,okna polaciowe, brico toruń ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brico toruń okna polaciowe łazienka dla niepełnosprawnych