Izolacja dachu
Just another WordPress site

Wydajnosc pompy nie moze byc mniejsza od maksymalnego rozbioru wody w budynku

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Wydajność pompy nie może być mniejsza od maksymalnego rozbioru wody w budynku. Maksymalne ciśnienie przy napełnionych zbiornikach nie powinno przekraczać dopuszczalnego ciśnienia wody w zaworach czerpalnych sieci domowej (5 atn). Utrzymanie stałego zapasu wody w zbiorniku powinno być zabezpieczone przez zainstalowanie specjalnej sygnalizacji i automatyzacji włączania pompy przy obniżeniu zwierciadła wody w zbiorniku. W specjalnej instalacji przeciwpożarowej automatyczne włączania pompy nie jest konieczne. Do napędu pomp najlepiej stosować silniki elektryczne na prąd zmienny trójfazowy. W przypadku braku prądu elektrycznego można zastosować pompy poruszane silnikiem spalinowym. Przy projektowaniu należy zwrócić uwagę na lokalizację urządzenia. Hydrofory instaluje się zwykle w piwnicy (suterenie), oświetlonej i przewietrzanej, z wygodnym dojściem ze wszystkich stron. Praca hydroforu odbywa się automatycznie, pompy pracują w pewnych okresach czasu. Cykl pracy pomp nie powinien być zbyt krótki, ze względu na konieczność chłodzenia rozrusznika. Jako normę można przyjmować 4-:–10 włączeń na godzinę; zwykle przyjmuje się 6 włączeń, tzn. czas pracy i spoczynku pompy wynosi 10 minut. [więcej w: styropian ekstrudowany, blacha ruukki, olx lubliniec ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha ruukki olx lubliniec styropian ekstrudowany