Izolacja dachu
Just another WordPress site

Współczynnik podatności

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Współczynnik podatności może być stały lub zmienny. W pierwszym przypadku c const. i wszystkie sprężyny modelu mają jednakową sprężystość. Model jest scharakteryzowany jednym parametrem C (w kG/m3) i jest znany w literaturze jako podłoże Winklera-Zimmermanna. Odkształcalność i zastosowanie modelu wymaga określenia współczynnika podatności podłoża w istniejących warunkach. Praktyczne wyznaczenie polega na obciążeniu podłoża za pośrednictwem wzorcowego stempla o znormalizowanych wymiarach. Powierzchnia obciążenia jest z reguły znacznie mniejsza od rzutu projektowanego fundamentu. Przy obciążeniu rejestruje się zależność osiadania górnej powierzchni podłoża, co umożliwia ustalenie wartości modułu ściśliwości podłoża Es. Biorąc pod uwagę to, że badania terenowe obejmują tylko warstwy górne, zalegające bezpośrednio pod stemplem, a nie cały obszar podłoża ulegający odkształceniom, do oszacowania wartości współczynnika podłoża stosuje się wzory przeliczeniowe. Gorbunow-Posadow proponuje wyznaczenie C w zależności od modułu ściśliwości Es oraz współczynnika Poissona c, zależne od długości fundamentu I, szerokości b, miąższości warstwy ściśliwej. Moduł ściśliwości Es do wzoru należy przyjmować z badań polowych lub na podstawie orientacyjnych wartości podanych w przepisach normowych (przy obciążeniu pierwotnym bądź wtórnym). Dla budowli, w których posadowienie odgrywa zasadniczą rolę konstrukcyjną, należy przeprowadzać obciążenia próbne w zakresie spodziewanych obciążeń. a uproszczone ujęcia trzeba stosować z dużą ostrożnością. Praktycznie dla belek i płyt można stosować omawiany model określany jednym parametrem C, gdy miąższość warstwy ściśliwej nie przekracza szerokości płyty lub belki. Przy grubszej warstwie celowe jest uwzględnienie Ścinania w podłożu jako istotnego czynnika wpływającego na zmniejszenie ściśliwości. Taka analiza jest możliwa na modelu warstwowym W. Z. Własowa. [podobne: łazienka dla niepełnosprawnych,okna polaciowe, brico toruń ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brico toruń okna polaciowe łazienka dla niepełnosprawnych