Izolacja dachu
Just another WordPress site

Grodze

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Możliwe jest dwojakie rozwiązanie: a) grodzę wykonuje się od razu na całą szerokość rzeki powyżej projektowanej budowli, przy czym wodę rzeki odprowadza się specjalnie do tego celu wykonanymi kanałami obiegowymi, które wychodzą powyżej grodzy, a wracają do koryta rzeki poniżej projektowanej budowli; sposób ten stasowany jest przy budowie zapór, b) grodze i zarazem projektowaną budowlę wykonuje się odcinkami pozostawiając na każdym etapie robót taki swobodny przekrój rzeki, aby mogła nim przepłynąć cala ilość wody. spodziewana w tym czasie; sposób ten stosowany jest przy budowie jazów i Śluz; zwykle dzieli sie budowę na dwie lub trzy fazy; przy dwu fazach buduje się grodze nawiązując je za każdym razem do innego brzegu, przy trzech zaś fazach grodza środkowego odcinka wykonywana jest zwykle jako pierścieniowa. W takich przypadkach woda przepływa początkowo przez nie obudowane koryto, w dalszych zaś fazach budowy przez już wykonane i pozostawione jako Otwarte fragmenty budowli. Grodze należy tak zaprojektować, aby w przestrzeni przez nią otoczonej zmieściła się nie tylko projektowana budowla, ale również, aby było zapewnione niezbędne miejsce na ustawienie sprzętu, deskowań i rusztowań, na podręczne składy materiałów (główne składy materiałów zakłada się na brzegu) oraz na pasy komunikacyjne wokół budowli i wewnętrznej strony grodzy. Pasy te są niezbędne ze względu na organizację robót przy wykonaniu fundamentów, jak i na konieczność dokonywania stałej, dokładnej inspekcji stanu grodzy na całej jej długości. Ze względu na sposób wykonania, grodze można podzielić na: a) sypane, stanowiące wały odpowiednio wykonanych nasypów ziemnych lub narzutów kamiennych, b) stawiane, złożone z elementów nośnych, najczęściej drewnianych, ustawianych na dnie obszaru zalanego wodą, zasypywanych lub wypełnianych ziemią lub narzutem kamiennym, c) zapuszczane ze ścianek szczelnych, w których głównym elementem są zapuszczane częściowo w dno szczelne ścianki, najczęściej obsypane lub wypełnione ziemią, cza— sem kamieniem, a nawet betonem. [podobne: brico depot torun, okna tarasowe przesuwne ceny, średnice rur kanalizacyjnych]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: okna tarasowe przesuwne ceny rozwiercanie otworów średnice rur kanalizacyjnych