Izolacja dachu
Just another WordPress site

Stropy zelbetowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Stropy żelbetowe, ceramiczno-żelbetowe i inne powinny mieć dostateczną sztywność, ponieważ przy większych ugięciach stropu mogą powstać niebezpieczne dla dość smukłej ściany odkształcenia muru. Z tych względów zaleca się, aby stosunek rozpiętości stropu l do jego grubości h nie wynosił więcej niż 20 (< 20). W żadnym przypadku nie może stosunek ten być większy. W zależności od grubości muru z bloków gazobetonowych (24 lub 37 cm) stosowane są dwa sposoby wiązania: a) wiązanie wozówkowe w każdej warstwie z przesunięciem spoin pionowych o pół długości bloku stosowane w murach o grubości 24 cm, b) wiązanie z mijankowym usytuowaniem spoin poprzecznych i podłużnych w następujących po sobie warstwach, z których jedna jest ułożona wozówkowo, a druga główkowo , wiązanie to stosowane jest w murach o grubości 37 cm. Wiązanie ścian działowych o różnej grubości, ze ścianami zewnętrznymi. Ściany o grubości 24 i 12 cm są przewiązane ze ścianą zewnętrzną w podobny sposób jak narożniki prostokątne, natomiast ścianka działowa z plyt o grubości 6 cm murowana jest w dotyk do ściany zewnętrznej z zastosowaniem kotewek w co drugiej warstwie. Stropy żelbetowe gęstożebrowane lub ceramiczno-żelbetowe opiera się na murach z bloków gazobetonowych za pomocą wieńców. Szerokość wieńców w ścianach zewnętrznych o grubości 24 cm wynosi 18 cm, a w ścianach o grubości 37 cm szerokość wieńców wynosi 24 cm. Szerokość wieńców w ścianach wewnętrznych równa się grubości ścian. Wieńce wykonuje się z betonu tej samej marki co i stropy i zbroi się je wkładami (/) 8 lub (/) 10 mm. Wieńce na ścianach zewnętrznych ociepla się od strony lica muru płytą gazobetonową o grubości 6 cm. Belek stropów prefabrykowanych DMS nie opiera się bezpośrednio na ścianie z bloków gazobetonowych, lecz stosuje się wzdłuż ścian lekkie rusztowanie z podłużnicami z desek, na których opiera się końce belek. Górna powierzchnia desek powinna się znajdować 3+4 cm ponad spodem wieńca. Po wykonaniu .deskowania i zbrojenia wieńca przystępuje się do jego betonowania, a gdy stwardnieje, usuwa się rusztowanie podpierające belki. Belki stropów drewnianych mogą być oparte bezpośrednio na ścianie z bloków gazobetonowych z zastosowaniem zakotwienia ich w murze za pomocą płaskowników. [przypisy: styropian ekstrudowany, blacha ruukki, zagospodarowanie wody deszczowej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha ruukki styropian ekstrudowany zagospodarowanie wody deszczowej