Izolacja dachu
Just another WordPress site

Strate cisnienia w wodomierzu

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Stosowane zwykle w wewnętrznych instalacjach wodomierze mają przepływ charakterystyczny 2-:-12 m3/h, co odpowiada średnicy wodomierza 15-:-40 mm. Pożądane jest, aby ilość pobranej wody na dobę w budynku mieszkalnym nie przekraczała podwójnego godzinowego charakterystycznego przepływu wodomierza. Podana w tablicach przepustowość nominalna odpowiada przepływowi przy stracie ciśnienia na wodomierzu 10 m H20 (ilość wody w m przepływająca przez wodomierz w ciągu 1 godz przy stracie ciśnienia w wodomierzu równej 10 m H20). Stratę ciśnienia w wodomierzu można określić wg wzoru H=KQ2 Przy zużyciu wody do gaszenia pożaru dopuszczalne są straty w wodomierzach skrzydełkowych – do 5 m H20, w śrubowych – do 2 m H20. Zgodnie z obowiązującymi przepisami instalowanie oraz odłączanie wodomierzy należy do dostawcy wody. W przypadku pobierania wody na różne cele, dopuszczalne jest instalowanie wodomierzy odliczających na odgałęzieniach sieci wewnętrznej. W przypadku podłączenia domowych urządzeń wodociągowych do sieci miejskiej wodociągowej więcej niż w jednym miejscu, należy na każdym połączeniu zainstalować poza wodomierzem od strony nieruchomości zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu. się wody przez wodomierz do przewodów ulicznych. [patrz też: wiązanie krzyżykowe, brico depot torun, olx lubliniec ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx lubliniec rozwiercanie otworów wiązanie krzyżykowe