Izolacja dachu
Just another WordPress site

Metody Zemoczkina

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Zadania rozwiązuje się zarówno dla modelu płaskiego, jak i przestrzennego za pomocą skomplikowanych szeregów potęgowych, a praktyczne wyniki podaje się w postaci tablic. Druga metoda jest oparta na metodzie sił w powiązaniu z elementami teorii sprężystości. Zakres zagadnień, które można rozwiązać metodą Zemoczkina, obejmuje wymiarowanie fundamentów pasmowych, płytowych, ustalanie wpływów na sąsiednie budynki, uwzględnianie wpływu ograniczenia warstwy ściśliwej na posadowienie itp. Przy rozwiązywaniu zagadnienia płaskiego obie metody opierają się na wzorze Flamanta, określającym przemieszczenie górnej krawędzi pól— płaszczyzny obciążonej silą skupioną In, gdzie: go, En — współczynnik Poissona i moduł sprężystości gruntu. utożsamiony przy jednokrotnym obciążeniu z modułem ściśliwości gruntu, różnica przemieszczeń pionowych punktu o współrzędnej x na górnej krawędzi tarczy i punktu o współrzędnej t na tej krawedzi. Siła obciążająca działa w początku układu współrzędnych. W przypadku zadania przestrzennego równanie wyjściowe stanowi wzór Boussinesqa dla półprzestrzeni sprężystej, wyrazający przemieszczenie punktów górnej płaszczyzny ograniczającej pod wpływem działania siły Skupionej gdzie r oznacza odległość punktu doznającego przemieszczenia u, (r) od miejsca ustawienia P; pozostałe oznaczenia jak we wzorze. Przy obciążeniu górnej krawędzi półpłaszczyzny (albo górnej plaszczyzny półprzestrzeni) zespołem sił powierzchniowych można otrzymać linię przemieszczeń (albo powierzchnię przemieszczeń) od tych wpływów zewnętrznych. Odpowiedni tok postepowania będzie podany przy rozwiązywaniu poszczególnych rodzajów konstrukcji fundamentów. W praktyce obliczeniowej, przy przyjęciu modeli półpłaszczyzny lub półprzestrzeni, wyniki będą zbliżone do rzeczywistych jedynie przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków : podłoże budowlane ma budowę jednowarstwową o znacznej miąższości, — moduł ściśliwości podłoża (utożsamiany z modułem sprężystości) należy określać przez badania polowe, — stosunki wodne w podłożu nie mogą podlegać zasadniczym zmianom w czasie i powodować zmian struktury gruntu; mogą występować najwyżej niewielkie wahania poziomu wody gruntowej. [więcej w: łazienka dla niepełnosprawnych,okna polaciowe, brico toruń ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brico toruń okna polaciowe łazienka dla niepełnosprawnych