Izolacja dachu
Just another WordPress site

Sciany z elementów wielkoblokowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Uwagi ogólne. Praktyka stosowania konstrukcji ścian z wielkich bloków betonowych w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym wykazała ekonomiczność tego rodzaju rozwiązań w porównaniu ze ścianami murowanymi z drobnowymiarowych elementów ściennych. Wprawdzie kwestionowana jest niekiedy opłacalność stosowania tego rodzaju konstrukcji, to jednak, jak wykazały dotychczasowe prace doświadczalne, celowość stosowania budownictwa wielkoblokowego zależy w dużym stopniu od właściwych rozwiązań konstrukcyjnych oraz od zapewnienia właściwego poziomu organizacji i mechanizacji czynności produkcyjnych zarówno w wytwórni prefabrykatów, jak i na placu budowy. Zakres spełnienia tych warunków określany jest powszechnie jako stopień uprzemysłowienia budownictwa. Stopień uprzemysłowienia budownictwa i jego wpływ na koszty budowy zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od technicznego poziomu i zdolności wytwórczych przemysłu maszynowego, od stanu dróg, doświadczenia organizacyjnego, prawidłowości przebiegu dostaw, powtarzalności typowych elementów itp. W krajach o niskim poziomie rozwoju przemysłu maszyn budowlanych i środków transportowych, słabym stanie dróg, niesprężystej i słabej organizacji pracy, koszty uprzemysłowienia budowy będą wysokie, a co za tym idzie, koszt budownictwa z dużych elementów będzie kształtował się wyżej od kosztu budownictwa tradycyjnego. Odwrotnie w krajach wysoko uprzemysłowionych, o drogiej robociźnie fizycznej, koszty budownictwa uprzemysłowionego będą się kształtować poniżej kosztów budownictwa tradycyjnego: Koszt ścian z dużych bloków betonowych zależny jest także od ustalenia naj właściwszego ciężaru elementu w stosunku do będących w dyspozycji środków mechanizacji, tj. maszyn montażowych i środków transportowych. W Niemieckiej Republice Demokratycznej wprowadzono na przykład trzy rodzaje elementów ściennych w zależności od ich ciężaru: ok. 400 kG, 750 kG i 1500 kG. Jak wykazały badania przeprowadzone w NRD, największa różnica w kosztach występuje między elementami 400.i 750 kG i to na korzyść elementów o ciężarze 750 kG. Natomiast koszty wykonania ścian z elementów 750 i 1500 kG niewiele się różnią, przy czym koszty ścian z elementów o ciężarze 750 kG są wyższe. Stąd wypływa wniosek, że wielkość elementów powinna być dostosowana albo do środków małej mechanizacji, np. lekkich żurawi samojezdnych nie wymagających kosztownej nawierzchni i szyn, albo też do środków mechanizacji ciężkiej. Rozwiązania pośrednie wpływają najczęściej niekorzystnie na wielkość kosztów budowy. [podobne: olx pleszew, zawiadomienie o zakończeniu budowy, dachówka ceramiczna koramic  ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dachówka ceramiczna koramic olx pleszew zawiadomienie o zakończeniu budowy