Izolacja dachu
Just another WordPress site

Rodzaje i konstrukcja bloków sciennych.

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Z punktu widzenia rodzaju ściany montowanej z dużych bloków dzielimy je następująco: a) bloki ścian piwnicznych, b) bloki ścian zewnętrznych, d) bloki z przewodami dymowymi. W zależności od sposobu podziału ściany występuje w niej mniej lub więcej bloków następujących rodzajów: a) bloki zasadnicze, b) bloki uzupełniające, c) bloki specjalne, d) bloki (belki) wieńczące. Do bloków zasadniczych zaliczamy te wszystkie bloki, które mają jednakową wysokość i grubość, a szerokość ich jest wielokrotnością przyjętego modułu dla danego budynku lub grupy budynków o ścianach z dużych bloków. Bloki uzupełniające są to bloki o tej same wysokości i grubości co bloku zasadniczego, a szerokość ich jest wielokrotnością modułu plus różnica wynikająca z wymiaru modułu i grubości ściany szczytowej lub wewnętrznej. Bloki specjalnen są to bloki z przewodami dymowymi, bloki z węzłami instalacji wodociągowokanalizacyjnej, obramienia okienne i drzwiowe itp. Bloki (belki) wieńczące są to elementy wieńczące bloki ścian każdej kondygnacji. Na blokach tych opierają się najczęściej płyty stropowe, a ponadto stanowią one przeważnie nadproża okienne i drzwiowe, jak również gzymsy główne. Pod względem konstrukcji bloki można podzielić na: a) pełne, b) z otworami cylindrycznymi, c) z otworanii szczelinowymi, d) z wkładkami termoizolacyjnymi. Najczęściej stosowaną konstrukcją jest blok pełny. W zależności od przeznaczenia stosuje się różnego rodzaju beton do ich wykonania. Bloki ścian piwnicznych wykonuje się ze żwirobetonu o marce minimum 90 kG/m2. Dla zmniejszenia ciężaru bloku stosuje się kanały o przekroju kołowym zamknięte przeponą z jednej strony w celu stworzenia podłoża dla rozłożenia zaprawy. Bloki piwniczne nie są zbrojone i nie mają zabetonowanych uchwytów ze stali. Dla umożliwienia uchwycenia ich za pomocą chwytaka montażowego bloki mają albo bruzdy podłużne albo też otwory z boku i od czoła. Boczne pionowe powierzchnie bloków mają bruzdy do połączenia ich po zmontowaniu zaprawą cementową. Stosowane są również bloki piwniczne z kanałami na wylot. Produkcja takich bloków jest wprawdzie łatwiejsza, ale w czasie rozprowadzania zaprawy trzeba otwory zakrywać drewnianymi krążkami o grubości 2 cm. [przypisy: olx pleszew, zawiadomienie o zakończeniu budowy, dachówka ceramiczna koramic]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dachówka ceramiczna koramic olx pleszew zawiadomienie o zakończeniu budowy