Izolacja dachu
Just another WordPress site

Powierzchnie wewnetrzne wystepuja z obu stron plyt scian nosnych oraz z jednej strony plyt scian oslonowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

W elementach płytowych rozróżnić należy wykończenia powierzchni wewnętrzne] oraz wykończenia faktury zewnętrznej. Powierzchnie wewnętrzne występują z obu stron płyt ścian nośnych oraz z jednej strony płyt ścian osłonowych. Ściany nośne wykonywane zwykle z betonu żwirowego produkowane są w formach bateryjnych pionowych bądź w formach płaskich stacjonarnych lub częściej na podkładach form przejezdnych przy potokowej organizacji produkcji na płask. Przy zastosowaniu form bateryjnych pionowych powierzchnie prefabrykatów mają poprawny kształt i równe płaszczyzny, jednak o nie najlepszej jakości. Niezależnie od sposobu formowania i zastosowanej metody zagęszczania, wyprowadzenie całej ilości powietrza z mieszanki betonowej na wysokość ponad 200 cm jest niemożliwe, w związku z czym na styku betonu z przegrodą występuje zawsze pewna ilość pęcherzyków powietrznych. Pęcherzyki te i ich rozmieszczenie, zależnie od zastosowanego systemu zagęszc zania, są różne, zazwyczaj gęściej rozmieszczone są one w części poniżej środka wysokości płyty. Ponadto w wielu przypadkach, na skutek konieczności stosowania bardziej plastycznych mieszanek betonowych w formach bateryjnych (rzędu od kilku do kilkunastu cm opadu stożka) i związanego z tym większego zużycia cementu, na powierzchni występuje siatka włoskowatych rys skurczowych, których liczba i rozmieszczenie zależne są też od zastosowanej techniki zagęszczania. W efekcie przy omawianej technologii formowania konieczne jest szpachlowanie powierzchni płyt prefabrykowanych przed ich malowaniem. Jedynie w przypadku stosowania tapet można nakładać je bezpośrednio na niezacierane powierzchnie. [więcej w: olx lubliniec, wiązanie krzyżykowe, dachówka ceramiczna koramic ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dachówka ceramiczna koramic olx lubliniec wiązanie krzyżykowe