Izolacja dachu
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Posted in Uncategorized  by admin
May 19th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Posted in Uncategorized  by admin
May 19th, 2019

Rozstaw między osiami tych przewodów powinien wynosić 2 m. Dla budynków mieszkalnych wykonuje się jedno połączenie domowe, natomiast dla budynków dużych, jak również dla budynków wysokich należy przewidywać dwa połączenia. Dla budynków publicznych i -przemysłowych projektuje się dwa i więcej połączeń Przy projektowaniu dwóch połączeń do obliczeń przyjmuje się tylko jedno z założeniem, że drugie połączenie może być uszkodzone i wyłączone. Przy liczbie połączeń większej niż dwa do obliczenia przyjmuje się wszystkie połączenia prócz jednego. Każde połączenie domowe powinno być zaopatrzone w zasuwę umieszczoną przy ulicznym przewodzie wodociągowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Posted in Uncategorized  by admin
May 19th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Posted in Uncategorized  by admin
May 19th, 2019

Założenia opłacalności prefabrykacji Podstawową zasadą powinno być wyposażenie prefabrykatu w procesie formowania we wszystkie niezbędne elementy nie tylko konstrukcyjne i użytkowe wynikające z projektu architektoniczno-budowlanego, lecz również instalacyjne, wynikające z projektów branż instalacyjnej i elektrycznej. Podstawową zasadą powinno być również pełne wykończenie fabryczne elementu, z dopuszczeniem jedynie niewielkich robót malarskich po wbudowaniu. Elementy prefabrykowane powinny mieć najwyższy standard wyposażenia i wykończenia. Należy dążyć do maksymalnego zwiększenia wymiarów prefabrykatów i stosowania zamiast prefabrykatów płaskich prefabrykatów przestrzennych. Wszystkie te czynniki w efekcie obniżają koszt, przyspieszają budowę, zwiększają trwałość i wyraźnie polepszają przydatność eksploatacyjną obiektów budowlanych realizowanych środkami przemysłowymi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Posted in Uncategorized  by admin
May 19th, 2019

Sztywność podstawy (dna formy) oraz boków formy po wypełnieniu jej mieszanką betonową, w momencie zagęszczania, podczas transportowania, czy też podczas obróbki hydrotermicznej betonu, powinna być taka, aby zmiany wymiarów danej formy nie przekraczały dopuszczalnych odchyleń od wymiarów samych wyrobów, – formy powinny być możliwie lekkie, łatwe w wykonaniu przy minimalnym zużyciu materiału, a także mieć minimalne gabaryty zewnętrzne – konstrukcja form powinna być prosta. Forma powinna składać się z niewielkiej liczby oddzielnych, ściśle dopasowanych do siebie elementów, w miarę możliwości zunifikowanych i łatwych w remoncie urządzenia zamykające przy składaniu i rozkładaniu powinny być łatwe i proste w obsłudze, a jednocześnie zapewniać wymaganą sztywność formy przy jej wibrowaniu i transportowaniu. W celu uproszczenia eksploatacji i remontu wskazane jest dla różnych rodzajów form przyjmować jednakowe elementy łączące – formy powinny zapewniać możliwie wysoki stopień ich wykorzystania. 4.2. Rodzaje i klasyfikacja form Formy stosowane w przemysłowej produkcji elementów prefabrykowanych można ogólnie podzielić na dwie zasadnicze grupy: – formy do elementów bez zbrojenia sprężającego, – formy do elementów wstępnie sprężonych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Posted in Uncategorized  by admin
May 19th, 2019

Formy żelbetowe są zazwyczaj nieruchomymi stacjonarnymi matrycami wykonanymi z betonu o małym procencie zbrojenia pokrytymi od strony elementu gładką zaprawą. Niezależnie od podanych wyżej matryc stosowane są także rozbieralne formy żelbetowe. Formy metalowe stosowane są zwykle w przemysłowej produkcji elementów, w przypadku gdy wymagana jest duża dokładność elementu. Stosowanie ich przy produkcji jednostkowej nie jest ekonomicznie uzasadnione ze względu na znaczny koszt. Formy metalowe są wykonane przeważnie z kształtowników i blach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Posted in Uncategorized  by admin
May 19th, 2019

Na pierwszym planie: Pawilon projektu Toma Wiscombe Design, Middleground: pawilon tekstylny w wykonaniu PATTERNS w Muzeum Sztuki Współczesnej w Los Angeles. Obraz. Taiyo Watanabe The Getty. S Pacific Standard Time Presents: Nowoczesna architektura w LA gościła A. Quincy Jonesa: Budowanie lepszego życia w Hammer Museum w UCLA i współczesnej architekturze z południowej Kalifornii (wcześniej znany jako nowy rzeźbiarstwo) w MOCA Geffen dla lepsza część tego lata. Te dwa eksponaty, prezentujące się odpowiednio do 8 września i 16 września, dają nam wgląd w Los Angeles. przeszłe i obecne dziedzictwo architektoniczne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Posted in Uncategorized  by admin
May 19th, 2019

Mauricio Fuertes Architekci: 01Arq Lokalizacja: Colina, Chile Zespół projektowy: Cristian Winckler, Pablo Saric, Felipe Fritz Rok budowy: 2009 Zdjęcia: Aryeh Kornfeld, Mauricio Fuertes + 17 Obszar projektu: 325,0 mkw Obliczenie: Victor Palma Dom znajduje się na północ od miasto Santiago w podmiejskiej dzielnicy La Reserva.
Trójkątne miejsce ma nachylenie, które schodzi na północ od miejsca.
.
Aryeh Kornfeld Na pierwszym piętrze dom jest pochowany, tworząc mur oporowy na południu i zachodzie.
Ta operacja pozwala zlokalizować parkingi przy szerokiej rampie łączącej ulicę z głównym wejściem do domu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Posted in Uncategorized  by admin
May 19th, 2019

Dzięki uprzejmości LAVA Opracowana przez LAVA propozycja Giełdy w Teheranie łączy wizjonerskie geometrie i formy z tradycyjnymi elementami kultury perskiej.
Wizja stara się zdefiniować nową typologię na następne stulecie, łącząc wirtualną i ludzką interakcję.
Zainspirowany lokalną morfologią, taką jak jaskinie, budynek jest pomyślany jako miejski kamień, o eleganckich rzeźbionych, owalnych kształtach, które wzmacniają naturalne światło, panoramiczne widoki, wnętrza i relacje z otoczeniem.
Wewnętrzna pustka światła maksymalizuje świeże powietrze i światło słoneczne, a tarasy na dachu zwiększają atrakcyjność pracowników.
Więcej zdjęć i architektów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘styropian ekstrudowany’

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Posted in Uncategorized  by admin
May 19th, 2019

Media społecznościowe w działaniu: Wszechstronny przewodnik dla firm z branży architektury, inżynierii, planowania i doradztwa środowiskowego to przede wszystkim poradnik.
Korzystając z faktów, liczb i szerokiej gamy badań, aby potwierdzić swoje twierdzenia, książka dokładnie określa, w jaki sposób firmy z branży architektonicznej mogą uzyskać najwyższą jakość ze swoich pieniędzy w social media.
Ale książka zajmuje również czas, aby ustalić, dlaczego z mediów społecznościowych.
szczególnie po recesji.
i oferuje fascynujący wgląd w jego przyszłe znaczenie. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »