Izolacja dachu
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘podłogi drewniane’

Obróbka przez toczenie

Posted in Uncategorized  by admin
January 20th, 2018

Obróbka przez toczenie występuje w praktyce najczęściej w przypadku obróbki tworzyw termoutwardzalnych, a w Szczególności w przypadkach wykonywania z tych tworzyw łożysk, kół zębatych, wałków itp. Podobnie, jak w przypadku obróbki metali i drewna, można toczyć powierzchnie zewnętrzne (toczenie) lub wewnętrzne (roztaczanie, wyłaczanie). Ponadto toczenie może być zwykłe (wzdłużne, promieniowe, poprzeczne, skośne) lub kształtowe oraz swobodne lub nieswobodne. Rodzaje wiórów. Rodzaje wiórów powstających podczas skrawania tworzyw sztucznych są bardzo różnorodne w zależności od rodzaju skrawanego tworzywa sztucznego i warunków obróbki. Wióry z policzteroluoroetylenu podczas toczenia poprzecznego są zawsze ciągłe i gładkie w zakresie prędkości skrawania 0,019+0,8 m/min, kąta natarcia — 20+400 , głębokości skrawania 0,05+1,0 mm. Wydaje się, że informację te można przenieść również na przypadek toczenia wzdłużnego. Podczas toczenia polimerów, szczególnie termoplastycznych, w warunkach dużej prędkości skrawania, małego posuwu, dużej głębokości skrawania i przy względnie dużej temperaturze tworzywa obrabianego otrzymywane wióry są z reguły ciągłe. W przypadku toczenia w innych warunkach, tworzące się wióry ulegają zmianie na nieciągłe. Siły skrawania Rozkład siły skrawania P na składowe; obwodową Pz, odporową Pu i poosiową oraz kierunki tych składowych są takie same, jak w przypadku obróbki metali skrawaniem. Podczas toczenia tworzyw sztucznych siły skrawania są znacznie mniejsze, niż podczas toczenia metali. Podczas toczenia wykańczającego fenolowego laminatu szklanego nożem o ostrzu diamentowym uzyskano następujące wartości składowych sił skrawania; Pu 0,15+0,35 kG, Pt 020+0,25 kG. Toczenie prowadzono w zakresie prędkości skrawania v 300+900 m/min, posuwu p 0,01+0,04 mm/obr i głębokości skrawania g = mm. [więcej w: podłogi drewniane,deska elewacyjna, Deska Podłogowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘podłogi drewniane’

Obróbka przez toczenie

Posted in Uncategorized  by admin
January 20th, 2018

Pomiar za pomocą elektrody pojedynczej i podwójnej polega na osadzeniu w obrabianym tworzywie prostopadle do obrabianej powierzchni tworzywa cienkiej płytki lub dwu odizolowanych tworzywem płytek. Termoparę stanowią ostrze narzędzia i płytka (metoda elektrody pojedynczej) lub dwie różne płytki (metoda elektrody podwójnej). Bardziej szczegółowy opis wspomnianych metod oraz wyniki pomiarów zostaną przedstawione dla poszczególnych sposobów obróbki Odnośnych rozdziałach. Rodzaje wiórów. Wiór stanowi podstawowy produkt odpadowy procesów obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych. Rodzaj otrzymywanych wiórów wskazuje na stopień trudności, związanych z usuwaniem i transportem wiórów, a także warunkuje bezpieczeństwo pracy. Ponadto wióry nie powinny szkodliwie oddziaływać szczególnie na powierzchnie robocze obrabiarki, czemu zapobiega się przez stosowanie odpowiednich urządzeń wyciągowych. Rodzaje otrzymywanych wiórów- zależą od warunków obróbki i rodzaju obrabianego tworzywa, Powinno być zasadą, aby powstające wióry były odprowadzane bezpośrednio z miejsca ich powstawania. Najskuteczniej takie odprowadzanie można zrealizować stosując urządzenia do transportu pneumatycznego. Dużą pomocą w projektowaniu takich urządzeń mogą być doświadczenia z zakresu obróbki skrawaniem drewna i szlifowania metali. Dotychczas nie przeprowadzono klasyfikacji wiórów powstających podczas obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych, przeprowadzono jedynie taką próbę dla czterech rodzajów żywic. Metody badania rodzaju i postaci wiórów są takie same, jak w przypadku obróbki metali i są opisane w literaturze. Toczenie tworzyw sztucznych, obok rozdzielania, należy do najczęstszych przypadków obróbki skrawaniem tych materiałów. Może ono być obróbką końcową w procesie technologicznym lub poprzedzającą dalsze procesy obróbkowe. Ten ostatni przypadek ma miejsce np. podczas procesu wytwarzania kół zębatych przez obróbkę skrawaniem, mianowicie na przygotowanej podczas toczenia obtoczce frezuje się lub ew. dłutuje uzębienie. [patrz też: podłogi drewniane,deska elewacyjna, Deska Podłogowa ]

Comments Off

« Previous Entries