Izolacja dachu
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘ocieplenie domu’

Z wykresu wynika, ze temperatury

Posted in Uncategorized  by admin
January 19th, 2018

Z wykresu wynika, że temperatury skrawania fenolowego laminatu tkaninowego są znacznie niższe od temperatur skrawania stali i rosną ze wzrostem prędkości skrawania zdecydowanie wolniej, niż dla stali.
Wpływ prędkości skrawania na temperatury skrawania pokazano na rys: 4.10, natomiast wpływ posuwu na rys. 4.11. Z przytoczonych zależności wynika, że na wzrost temperatur skrawania większy wpływ ma prędkość skrawania aniżeli posuw oraz, że najniższe temperatury skrawania uzyskano podczas toczenia tworzyw z napełniaczami mineralnymi, najwyższe zaś podczas toczenia fenolowych laminatów tkaninowych i fe• noplastów napełnionych mączką drzewną, Można to wytłumaczyć tym, że napełniacze mineralne są kruche, a więc nie występują podczas skrawania odkształcenia plastyczne, które są znacznym źródłem ciepła w procesie skrawania [78]. Z tych samych badań wynika, że parametrom skrawania, zapewniającym optymalną gładkość powierzchni, odpowiadają temperatury 160* +240 0 C, które leżą blisko temperatur rozkładu tych tworzyw. Na skutek wydzielającego się ciepła, temperatury skrawania mogą przekroczyć temperatury krytyczne tworzywa skrawanego, co jak już wspomniano, jest przyczyną przypalania się powierzchni obrabianej (w przypadku tworzyw termoutwardzalnych) lub zamazywania jej po uprzednim nadtopieniu (W przypadku tworzyw termoplastycznych). Na rys. 4,12 przedstawiono dwa wykresy w układzie p-o, wykonane dla toczenia polikaprolaktamu (rys. 4.12a) i polipropylenu (rys. 4.12b). Krzywe 1 odnoszą się do toczenia bez chłodzenia, na tomiast krzywe 2 — do toczenia z chłodzeniem 50/0 emulsją olejową. Dla wszystkich wartości p i v, leżących powyżej krzywych lub 2, temperatury skrawania są niższe od temperatur krytycznych tworzywa skrawanego. Duży wpływ na dopuszczalne — ze względu na temperatury skrawania — wielkości prędkości. skrawania i posuwy wywiera stępienie krawędzi skrawającej ostrza noża. Na rys. 4.13 przedstawiono podobne, jak
poprzednio opisane, krzywe w układzie p-v dla otoczenia polikaprolakłamu nożami o różnych wartościach h p. [więcej w: listwa przypodłogowa, Listwy przypodłogowe, ocieplenie domu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ocieplenie domu’

Z wykresu wynika, ze temperatury

Posted in Uncategorized  by admin
January 19th, 2018

Z analizy krzywych można wyciągnąć wniosek, że dopuszczalne wartości starcia na powierzchni przyłożenia noży powinny się zawierać w granicach 0,05+0,10 mm. Odnosi się to również i do toczenia polipropylenu. Podsumowując  należy stwierdzić, że — jako zalecane — powinny być stosowane wartości p i v, odpowiadające obszarom nad wykreślonymi krzywymi. Wnioski, wynikające z analizy krzywych, jakościowo odnoszą się w pełni i do innych tworzyw termoplastycznych, jeżeli natomiast idzie o wartości ilościowe, to dają one jedynie orientacyjny pogląd ogólny. Z metod pomiaru temperatur skrawania znalazła dotychczas praktyczne zastosowanie jedynie metoda ostrza składanego. Badania w tym zakresie opublikowali: W. I. Wadaczkorija i J. Darlewski. Ostrze noża, tworzące gorące spojenie termopary, składa się z dwu gatunków węglików spiekanych: T15K6-BK8 1). Mogą być również użyte następujące pary materiałów: T30K4-BK8 1) lub P9-XB 1). Styk obu materiałów następuje na powierzchni 0,012 +0,020 mm2. l) Oznaczenie wg TOCT. Ostrze noża,  tworzące gorące spojenie termopary, składa się z dwu gatunków węglików spiekanych: SIO-H20. Węgliki gatunku SIO dobrano z uwagi na największą różnicę potencjałów termoelektrycznych względem węglików gatunku H20. Styk obu gatunków węglików następuje na powierzchni 0,025+0,040 mm2. Siła termoelektryczna termopary zmienia się w zależności od wielkości styku, dlatego też podczas pomiarów temperatury należy okresowo kontrolować w płaszczyźnie poziomej i pionowej długość odcinka styku między obu częściami ostrza. Zabezpieczenie przed utlenianiem się węglików na powierzchni styku stanowi dociśnięcie obu elementów termopary do siebie. Chcąc się upewnić, czy rzeczywiście na powierzchni styku nie powstaje warstwa tlenków, wpływająca na pomiar temperatury skrawania, można sprawdzić oporność elektryczną styku. [hasła pokrewne: listwa przypodłogowa, Listwy przypodłogowe, ocieplenie domu ]

Comments Off

« Previous Entries