Izolacja dachu
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Kamień dekoracyjny’

Polaczenia bloków i scian.

Posted in Uncategorized  by admin
January 12th, 2018

Bloki ścienne łączy się między sobą zaprawą. Zaprawa powinna mieć markę co najmniej 30. W układach dwu i więcej warstwowych występują spoiny pionowe i spoiny poziome. Połączenia pionowe utworzone są przez specjalne wycięcia w bocznych ścianach bloków tworzące bruzdy, które po ustawieniu bloku zalewa się zaprawą o rzadkiej konsystencji. Znane są 3 typy bruzd pionowych : a) bruzda pojedyncza zwykła, b) bruzda pojedyncza zamek, zabezpieczająca przed poziomym przesunięciem bloków, c) bruzda podwójna, W celu uniknięcia powstawania zacisków na ofakturowanej zewnętrznej powierzchni bloków ściennych wskazane jest stosowanie połączeń z bruzdami podwójnymi. Najpierw wypełnia się zewnętrzną bruzdę zaprawą plastyczną, która wprawdzie nie zapewnia pełnego wypełnienia spoiny na całą wysokość bloku, ale też nie daje wycieków szpecących elewację. Szczelne wypełnienie połączenia między blokami uzyskuje się dopiero po zalaniu rzadką zaprawą drugiej bruzdy (od strony wewnętrznego lica ściany). Przed zalaniem bruzdę uszczelnia się od strony ściany wewnętrznej sznurem konopnym. W połączeniach bloków ścian piwnicznych lub ścian wewnętrznych mogą być stosowane bruzdy pojedyncze. Także w przypadku stosowania układów wielowarstwowych z bloków bez gotowej faktury zewnętrznej można stosować również ten sposób połączenia. Połączenia bloków w poziomie w układach wielowarstwowych mają dwa stosowane w praktyce rozwiązania: a) ustawianie górnego bloku na zaprawie rozprowadzonej na powierzchni bloku dolnego, b) stosowanie poziomych bruzd w postaci płytkich korytek z suchymi spoinami w licu ściany, Pierwszy sposób wykonania, ułatwiający wprawdzie produkcję bloków, może być stosowany w przypadkach bloków bez gotowej faktury zewnętrznej, ponieważ przy łączeniu bloków tworzą się grube poziome spoiny na elewacji, które utrudniają montaż i pogarszają zewnętrzny wygląd budynku. Sposób drugi polega na tym, że zaprawę układa się tylko na środkowej wklęsłej części płaszczyzny stykowej, krawędzie bloków natomiast stykają się bez zaprawy. Ten sposób rozwiązania połączeń poziomych wymaga jednak dokładności wykonania bloków i przestrzegania ustalonych tolerancji wymiarowych. Połączenie na suche spoiny w licu ściany może być stosowane również i w pionowych płaszczyznach połączeń bloków ściennych. Sposób połączenia bloków w narożnikach ścian. W celu wzmocnienia narożnika wskazane jest stosowanie łączników stalowych, umieszczonych w spoinach poziomych. Połączenie ścian wewnętrznych ze ścianami zewnętrznymi. Można tu stosować połączenie ze wzajemnym przenikaniem się bloków ściany wewnętrznej i ściany zewnętrznej praktykowane najczęściej w układach wielowarstwowych lub też połączenie w dotyk z bruzdą i wzmocnieniem łącznikiem stalowym. [podobne: płytki elewacyjne, płyty warstwowe, Kamień dekoracyjny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kamień dekoracyjny’

Polaczenia bloków i scian.

Posted in Uncategorized  by admin
January 12th, 2018

W typowych budynkach 4 i 8kondygnacyjnych, montowanych z tych elementów, ściany poprzeczne nośne wykonane są z wielkokanałowych elementów o grubości 24 cm, wysokości 1 kondygnacji i szerokości 89 i 119 cm. Ściany te usztywnione są w płaszczyźnie pionowej ścianami podłużnymi wewnętrznymi o grubości 15 cm, wylewanymi z betonu Rw = 170 kG/cm2 umieszczonymi przy klatkach schodowych i ścianami podłużnymi zewnętrznymi z lekkiego betonu belitowego. Ponadto w niektórych typach budynków (Praga III, Grochów II) w ścianie poprzecznej w skrajnych kanałach bloków betonowane są wraz z wieńcami stropowymi żelbetowe słupki na całą wysokość piętra. Górna część każdego elementu ściennego jest dodatkowo połączona z wieńcem za pomocą trzpieni żelbetowych o zbrojeniu 4 (/J 10 mm, wykonywanych łącznie z wieńcem stropowym w 3 skrajnych kanałach do głębokości 20 cm. Ściany poprzeczne nośne zewnętrzne (w ścianach szczytowych) wykonywane są z elementów wielokanałowych o grubości 24 cm z izolacją z zewnątrz w postaci 12centymetrowej warstwy gazobetonu z gotową fakturą o grubości 3 cm. Ściany zewnętrzne typu osłonowego wykonane są z lekkiego betonu belitowego w postaci murowanych bloków lub jako ściany monolityczne. Nad wszystkimi ścianami tak nośnymi, jak usztywniającymi i osłonowymi wykonuje się wieńce żelbetowe o wysokości 27 cm. Z bloków specjalnych na szczególną uwagę zasługuje uniwersalny blok dla Instalacji elektrycznych, przyjęty u nas w pierwszym okresie rozwoju budownictwa wielkoblokowego do szerokiego stosowania. Uniwersalność bloku polega na tym, że element ma jednakowe wymiary zewnętrzne, a dzięki odpowiedniemu układowi wnęk i kanałów może być wykorzystany w wielu wariantach, w zależności od ustawienia bloku na poszczególnych kondygnacjach. Blok wykonany jest ze żwirobetonu marki 200 i ma 8 kanałów przelotowych, po 4 z każdej strony oraz szereg wnęk przewidzianych do zainstalowania tablic z głównymi i mieszkaniowymi licznikami. Środkiem biegnie kanał główny dla kabla zasilającego. Wykorzystane wnęki z zainstalowanymi urządzeniami zaopatrywane są w drzwiczki stalowe zamykane na klucz. Niewykorzystane wnęki, jak główny kanał środkowy, po zainstalowaniu przewodów zamurowuje się ścianką z betonu lekkiego o grubości 6 cm do lica bloku a następnie otynkowuje się. [hasła pokrewne: płytki elewacyjne, płyty warstwowe, Kamień dekoracyjny ]

Comments Off

« Previous Entries