Izolacja dachu
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘domki na działkę rekreacyjną’

Architektura i nowoczesne budownictwo – Ta sama strefa czasowa, różne standardy

Posted in Uncategorized  by admin
April 30th, 2018

Na pierwszym planie: Pawilon projektu Toma Wiscombe Design, Middleground: pawilon tekstylny w wykonaniu PATTERNS w Muzeum Sztuki Współczesnej w Los Angeles. Obraz. Taiyo Watanabe The Getty. S Pacific Standard Time Presents: Nowoczesna architektura w LA gościła A. Quincy Jonesa: Budowanie lepszego życia w Hammer Museum w UCLA i współczesnej architekturze z południowej Kalifornii (wcześniej znany jako nowy rzeźbiarstwo) w MOCA Geffen dla lepsza część tego lata. Te dwa eksponaty, prezentujące się odpowiednio do 8 września i 16 września, dają nam wgląd w Los Angeles. przeszłe i obecne dziedzictwo architektoniczne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘domki na działkę rekreacyjną’

Architektura i nowoczesne budownictwo – Ta sama strefa czasowa, różne standardy

Posted in Uncategorized  by admin
April 30th, 2018

Założenie całkowitej sztywności fundamentu, przy jednoczesnym wprowadzeniu modelu podłoża Winklera-Zimmermanna, oznacza, że fundament doznaje przemieszczeń liniowych, a reakcja podloża przebiega również liniowo, tak jakby działał na konstrukcję od dołu wypór cieczy o gęstości = C. Jest to tradycyjny sposób obliczania fundamentów również obecnie, w przypadku fundamentu sztywnego najbardziej godny polecenia. Rozkłady reakcji podłoża pod fundamentem sztywnym w przypadkach różnych właściwości gruntu; widać z nich, że założenie rozkładu liniowego jest uśrednieniem poszczególnych wykresów. Przyjęcie pod sztywnym fundamentem modelu półpłaszczyzny czy półprzestrzeni sprężystej prowadzi do rozkładu reakcji podłoża. Pod krawędziami fundamentu powstają wówczas naprężenia teoretycznie nieskończenie duże, malejące ku środkowi fundamentu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘domki na działkę rekreacyjną’

Architektura i nowoczesne budownictwo – Ta sama strefa czasowa, różne standardy

Posted in Uncategorized  by admin
April 30th, 2018

W celu uniknięcia przycinania bloków zaleca się przy projektowaniu budynków o ścianach z elementów gazobetonowych przestrzegać zasady wymiarowania modułowego. Za moduł budowlany można przyjąć sumę wymiaru długości bloku połówkowego plus grubość spoiny, tj. MO = 24+1 = 25 cm, szerokość filarów należy przyjmować równą wielokrotności szerokości bloku zwiększonej o łączną grubość spoin, czyli n MO. Przyjmowanie szerokości filarów o innych wymiarach niż wielokrotność modułu wymagałaby stosowania ćwiartek, co wpływa na zmniejszenie wytrzymałości filaru. Grubość ścian zewnętrznych budynków przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosić w naszych warunkach klimatycznych: a) przy stosowaniu bloków z gazobetonu odmiany 0,5 i 0,7 co najmniej 24 cm, w budynkach o ogrzewaniu ciągłym (centralnym); w budynkach wiejskich ze względu na słabe ich ogrzewanie i większą wilgotność pomieszczeń wskazane jest stosowanie ściany grubszej, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘domki na działkę rekreacyjną’

Architektura i nowoczesne budownictwo – Ta sama strefa czasowa, różne standardy

Posted in Uncategorized  by admin
April 30th, 2018

Pianogazosilikat jest to lekki, porowaty materiał budowlany, produkowany z wapna i wypełniaczy, spulchniony za pomocą drobnych pęcherzyków powietrza i gazu, powstałych w wyniku dodania do wody zarobowej proszku aluminiowego i emulsji pianotwórczej. Wypełniacze stosowane do produkcji pianogazosilikatu są takie same, jak do produkcji betonu lekkiego belitowego. Zgodnie z wymaganiami normy branżowej ZN61/ZPSNr021) produkowane są bloki i płyty ścienne z betonu belitowego i pianogazosilikatu o trzech odmianach 0,5; 0,7; 0,9 i 1,0 różniących się ciężarem objętościowym wynoszącym odpowiednio: 500 kG/ms, 700 kG/ms, 900 kG/ms i 1000 kG/ms. Rozróżnia się trzy klasy bloków i płyt ściennych: doborowa, pierwsza i druga. Współczynnik rozszerzalności cieplnej dla gazobetonu, wg danych szwedzkich, w granicach temperatur O100°C wynosi: dla gazobetonu cementowego (siporex) 8.106, dla gazobetonu wapiennego (y tong) 7.10. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries