Izolacja dachu
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘deski na elewacje’

dlugosc polaczenia domowego powinna byc jak najmniejsza

Posted in Uncategorized  by admin
January 8th, 2018

Zgodnie z obowiązującymi przepisami głębokość tę w zależności od warunków lokalnych określa dostawca wody, nie może ona jednak być mniejsza niż 1,70 m pod powierzchnią terenu, przy średnicach przewodów do 250 mm włącznie, licząc od wierzchu przewodu. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dostawcy wody, przepisy dopuszczają mniejsze zagłębienia przewodów wodociągowych, pod warunkiem odpowiedniego ich zabezpieczenia przed zamarzaniem. Ze względów ekonomicznych długość połączenia domowego powinna być jak najmniejsza. Przy wyborze miejsca na połączenie domowe należy dążyć do zainstalowania wodomierza w budynku, bezpośrednio za ścianą zewnętrzną, w ocieplonym i dostępnym do kontroli pomieszczeniu. [podobne: deska tarasowa, listwa przypodłogowa, deski na elewacje ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deski na elewacje’

dlugosc polaczenia domowego powinna byc jak najmniejsza

Posted in Uncategorized  by admin
January 8th, 2018

Do wodomierzy użytkowych domowych należą wodomierze skrzydełkowe, wodomierze śrubowe, wodomierze sprzężone. Wodomierze dystrykcyjne bywają śrubowe i zwężkowe. Polskie normy obowiązujące przewidują następujące wodomierze: – wodomierze skrzydełkowe do przewodów poziomych CPN-60jM-54906) – wodomierze śrubowe w obudowie zamkniętej do przewodów poziomych CPN-54j M-54869). Projekty norm obejmują różne elementy, potrzebne do wbudowania wodomierzy skrzydełkowych, mianowicie: PN-59jM-5491 Wodomierze skrzydełkowe. Uszczelki ze skóry do łączników PN-59jM-54903 Wodomierze skrzydełkowe. Łączniki redukcyjne PN-59jM-54904 Wodomierze skrzydełkowe. Nakrętki do łączników PN-59jM-54905 Wodomierze skrzydełkowe. Przedłużacz Średnicę wodomierza ustala się na podstawie tzw. charakterystycznego nominalnego przepływu wody, który wodomierz przepuszcza przy stracie ciśnienia 10 m H20. [więcej w: Deska Podłogowa, beton dekoracyjny, deski na elewacje ]

Comments Off

« Previous Entries