Izolacja dachu
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘deski elewacyjne’

Temperatura skrawania

Posted in Uncategorized  by admin
January 20th, 2018

Niekorzystne własności cieplne tworzyw sztucznych stwarzają duże trudności podczas ich obróbki skrawaniem. Mała przewodność cieplna utrudnia odprowadzanie ciepła powstającego w czasie obróbki. Jest ona natomiast powodem, dla którego temperatury skrawania nie mogą przekraczać lokalnie temperatur krytycznych. Na skutek tych własności zmienia się również bilans cieplny procesu skrawania. Mianowicie, inne niż dla metali, są wzajemne stosunki ciepła odprowadzanego przez wiór, narzędzie, materiał obrabiany, otoczenie. Można przypuszczać, że największa ilość ciepła zostaje odprowadzana przez narzędzie. Uszeregowanie innych czynników, odprowadzających ciepło ze strefy skrawania w kolejności ich udziałów procentowych, jest sprawą zupełnie otwartą i wymaga badań. Metody określania temperatur skrawania wynikają przede wszystkim Z własności tworzyw sztucznych. Nie znajdują tu zupełnie zastosowania bodaj najpopularniejsze w obróbce metali metody termoelektryczne: metoda naturalnego termoelementu i metoda dwunożowa. Tworzywa sztuczne są bowiem złymi przewodnikami elektryczności, a warunkiem koniecznym do zastosowania tych metod jest przewodzenie prądu elektrycznego przez materiał obrabiany, Stosuje się natomiast pozostałe metody wykorzystywane do metali, w których nie wymaga się przewodzenia „prądu elektrycznego przez material obrabiany. Do pomiaru temperatur skrawania tworzyw sztucznych znalazły też zastosowanie metody, które nie mogą być stosowane w przypadku metali, ze względu na ich przewodnictwo elektryczne. Do metod tych zalicza się: metodę pomiaru za pomocą zwykłej termopary (termoelementu), ostrza składanego, elektrody pojedynczej i podwójnej. Pomiar za pomocą termopary zwykłej polega na umieszczeniu w obrabianym tworzywie sztucznym spojenia termopary w ten sposób, aby podczas obróbki przez spojenie to przeszło ostrze narzędzia. Temperatura wskazuje wówczas temperaturę ostrza. Pomiar za pomocą ostrza składanego polega na wykorzystaniu spojenia termopary jako ostrza narzędzia. [patrz też: deska tarasowa, deski elewacyjne, ocieplenie poddasza ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deski elewacyjne’

Temperatura skrawania

Posted in Uncategorized  by admin
January 20th, 2018

Stosowanie noży o odpowiednich elementach geometrycznych ostrza sprowadza się przede wszystkim do stosowania noży o racjonalnie dobranym kącie pochylenia głównej krawędzi skrawającej ż. Noże dłutownicze oraz noże strugarskie do strugania, w którym kierunek ruchu posuwowego jest prostopadły do osi trzonka noża, powinny mieć kąt pochylenia krawędzi skrawającej ż 20+45 0 . Tak duży kąt powoduje, że krawędź skrawająca noża podczas wyprowadzania z tworzywa wynurza się z niego w ten sposób, że najpierw wynurza się punkt krawędzi skrawającej, położony na wysokości odpowiadającej głębokości skrawania, a następnie w sposób ciągły dalsze jej punkty, na końcu wierzchołek. Taki sposób wynurzania się krawędzi skrawającej z obrabianego tworzywa jest powodem, że naciski krawędzi skrawającej, działające na obrabiane tworzywo w kierunku ruchu roboczego, są rozłożone pod kątem ż wzdłuż krawędzi skrawającej. Rozkład ten uzależniony jest głównie od wielkości kąta pochylenia krawędzi skrawającej. Noże dłutownicze oraz noże do strugania, w którym kierunek ruchu posuwowego jest równoległy do osi trzonka noża (np. struganie rowków), powinny mieć kąt pochylenia krawędzi skrawającej również w zakresie R 20+45 0 . Mechanizm zapobiegania powstawaniu anomaliom jest w tym przypadku taki sam, jak poprzednio opisany, z tą różnicą, że najpierw wynurza się podczas wyprowadzania z materiału obrabianego wierzchołek noża, a później pozostałe punkty czynnej krawędzi skrawającej. [podobne: deska tarasowa, deski elewacyjne, ocieplenie poddasza]

Comments Off

« Previous Entries