Izolacja dachu
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘beton na ścianę’

Przystosowanie tokarki do metali do toczenia tworzyw sztucznych

Posted in Uncategorized  by admin
January 18th, 2018

Aby przystosować tokarkę do metali do toczenia tworzyw sztucznych, wystarczy z reguły wymiana narzędzia oraz zainstalowanie dobrze działającego wyciągu. Można jednocześnie zainstalować urządzenie do chłodzenia noża sprężonym powietrzem. Sprężone powietrze, po opuszczeniu dyszy, chłodzi narzędzie, usuwa wióry, pyły i gazy, następnie zostaje odprowadzone łącznie z zanieczyszczeniami przez urządzenie wentylacyjne. Z badań, wykonywanych przez różnych badaczy, wynika, że pobór mocy podczas toczenia tworzyw sztucznych jest znacznie mniejszy, niż podczas toczenia metali. Silnik tokarki do metali jest więc niedociążony. Aby zmniejszyć pobór mocy biernej przez silnik, należy go wymienić na silnik odpowiednio dobrany o mniejszej mocy. Intensywny rozwój przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego i rakietowego stworzył zwiększający się popyt na masowe ilości części izolacyjnych z tworzyw sztucznych. Części te wykonuje się na precyzyjnych automatach tokarskich, najczęściej ze sterowaniem mechanicznym. Jedna z firm amerykańskich wytwarza na automatach tokarskich 20 milionów sztuk rocznie drobnych części z 35 rodzajów tworzyw sztucznych. Automaty te wyposażone są wyłącznie w noże o ostrzach z węglików spiekanych i noże diamentowe. Zapewniają one trwałość ostrza nie mniejszą, niż czas 2 zmian. Prędkość obrotowa wrzecion automatów dochodzi do- 11 000 obr/min. Tak duża liczba obrotów wynika z konieczności zapewnienia żądanej prędkości skrawania przedmiotom o małych Średnicach. Urządzenia wentylacyjne. Poniżej zostaną przedstawione przykłady odpowiednich urządzeń wentylacyjnych. [więcej w: kamień elewacyjny,  blacha trapezowa, beton na ścianę ]

Comments Off

Posts Tagged ‘beton na ścianę’

Przystosowanie tokarki do metali do toczenia tworzyw sztucznych

Posted in Uncategorized  by admin
January 18th, 2018

Podkładki zabezpieczające obrabiane są razem z tworzywem, muszą wiec być wykonane z tego samego tworzywa sztucznego lub z materiału o skrawalności takiej samej lub lepszej od skrawalności tworzywa toczonego. Często wykonuje się je z drewna. Jest to sposób najstarszy, dość skuteczny, lecz ma następujące wady: jest niewygodny, zmniejsza wydajność obróbki i zwiększa koszty wytwarzania. Sposób ten polega na zmniejszeniu posuwu podczas wyprowadzania noża z materiału oraz na jednoczesnym zwiększeniu prędkości skrawania. Ponadto zmniejszenie głębokości skrawania zmniejsza niebezpieczeństwo powstawania anomalii. Sposób ten jest niekiedy stosowany, jednak nie zaleca sie go, ponieważ nie w każdym przypadku jest odpowiednio skuteczny. Poza tym jest kłopotliwy w stosowaniu oraz zmniejsza wydajność. Stosowanie narzędzi o odpowiednich elementach geometrycznych ostrza sprowadza sie przede wszystkim do stosowania noży o racjonalnie dobranym kącie przystawienia z. Ogólnie, biorąc, kąt ten powinien być zawarty w granicach z — 30+45 0 . Przykład przedmiotu poddanego toczeniu z wykonanym uprzednio, przy krawędzi położonej po stronie wyprowadzania noża, zukosowaniem pod kątem Ń. Wartość kąta Đ nosi 10+25 0 , natomiast głębokość zukosowania jest większa Od całkowitego naddatku obróbkowego g 0 2+3 mm. Jest to sposób najbardziej skuteczny. Wspomniane zukosowanie należy wykonać przed właściwym toczeniem np. tocząc wałek przy posuwie od strony konika w kierunku wrzeciennika, należy uprzednio od strony wrzeciennika wykonać zukosowanie (fazowanie) pod odpowiednim kątem i na odpowiednią głębokość. [patrz też: kamień elewacyjny,  blacha trapezowa, beton na ścianę ]

Comments Off

« Previous Entries