Izolacja dachu
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘beton architektoniczny’

Czynniki zwiazane bezposrednio z ciezarem bloków sciennych

Posted in Uncategorized  by admin
January 14th, 2018

Czynnikiem związanym bezpośrednio z ciężarem bloków ściennych jest rodzaj materiału stosowany do ich produkcji. Najczęściej stosowanym materiałem do produkcji dużych bloków ściennych są różnego rodzaju betony lekkie o kruszywie porowatym naturalnym lub sztucznym, jak żużlobeton, gruzobeton, beton pumeksowy, keramzytowy, gazobeton itp. Wartość ekonomiczna ściany wielkoblokowej jest tym większa, im mniej zużywa ona materiału na 1 m2 swej powierzchni. W naszych warunkach klima tycznych przy ciężarze objętościowym betonu w stanie powietrznosuchym w granicach ok. 1700+1800 kG/ma wymagana jest grubość bloku ok. 50 cm; przy ciężarze betonu w granicach 1400+1500 kG/ma 40 cm; w granicach 800+ +1000 kG/ms 30 cm. Z tych względów prawidłowy wybór kruszywa, a zatem i rodzaju betonu, jest bardzo poważnym warunkiem ekonomiczności stosowania dużych bloków ściennych, gdyż ma duży wpływ na wzrost grubości ściany. Wybór rodzaju betonu zależy przede wszystkim od warunków miejscowych dostawy odpowiednich kruszyw lekkich. W okolicach przemysłowych mogą to być granulowane żużle wielkopiecowe, żużle pumeksowe, żużle wtórne (aglomeraty), otrzymywane w drodze spiekania popiołów z palenisk elektrowni itp. W okolicach wyposażonych w lekkie kamienie naturalne jak np. tufy, lekkie wapienie itp., najwłaściwsze jest użycie tych materiałów jako kruszywa do betonów. W Polsce i w wielu innych krajach, jak Związek Radziecki, NRF, Francja, jako jeden z podstawowych surowców do produkcji dużych bloków ściennych stosowany jest żużel paleniskowy. Poważnym jednak warunkiem przy stosowaniu tego materiału jako kruszywa, Jest konieczność uprzedniego zbadania tego materiału, gdyż występuje wielka różnorodność żużli, których jakość i przydatność zmienia się w zależności od rodzaju spalonego węgla, zawartości niespalonych cząsteczek węgla i innych szkodliwych domieszek, jak związki siarki itp. [hasła pokrewne: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, schody drewniane łódź ]

Comments Off

Posts Tagged ‘beton architektoniczny’

Czynniki zwiazane bezposrednio z ciezarem bloków sciennych

Posted in Uncategorized  by admin
January 14th, 2018

W przypadku będących w dyspozycji kruszyw cięższych, jak gruz ceglany, wapienie itp., można osiągnąć polepszenie wartości termicznych ściany oraz zmniejszenie ciężaru bloków, przez przejście z bloków pełnych na bloki z pustkami o kształcie szczelinowym lub innym, podobnie jak to ma miejsce w małowymiarowych pustakach ściennych. Takie rozwiązanie komplikuje jednak konstrukcję i technologię wykonania bloków. Nie ma jeszcze, jak dotychczas, potwierdzonych naukowo lub praktycznie ustaleń, przy jakim ciężarze objętościowym betonu celowe jest przejście z konstrukcji bloków pełnych na bloki drążone. W Związku Radzieckim uważa się, że ta granica znajduje się w pobliżu 1500 kG/m3. Dalszym ważnym czynnikiem mającym poważny wpływ na kształtowanie się kosztu budowy ścian wielkoblokowych, co szczególnie powinien mieć na uwadze projektant, jest liczba typów bloków stosowanych w danym obiekcie. Liczba tych typów zależy od rodzaju budynku, schematu konstrukcyjnego, a przede wszystkim od sposobu podziału ściany. O ekonomiczności konstrukcji budynków o ścianach z dużych bloków decydują ponadto następujące wskaźniki: a) liczba elementów nietypowych i nie odpowiadających modułowi nie powinna przekraczać 15% ogólnej liczby wszystkich bloków. b) stosunek ciężarowy elementów głównych do uzupełniających nie powinien być mniejszy niż 9: 1, c) wskaźnik wykorzystania dźwigów, charakteryzujący się stosunkiem średniego do maksymalnego ciężaru elementu powinien być możliwie bliski 1; im średni ciężar elementu jest zbliżony bardziej do maksymalnego ciężaru elementu, odpowiadającemu roboczemu udźwigowi żurawia, tym mniejszą otrzymamy liczbę manipulacji przy podnoszeniu bloków zarówno w czasie transsportu, jak i montażu. [patrz też: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, schody drewniane łódź ]

Comments Off

« Previous Entries