Izolacja dachu
Just another WordPress site

Niektóre usterki budownictwa wielkoblokowego i ich przyczyny.

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

W wyniku obserwacji dotychczas wykonanych budynków z elementów wielkoblokowych w Polsce stwierdzono występowanie rys w spoinach pionowych oraz w miejscach styku ścian podłużnych ze ścianami poprzecznymi i stropami. Przyczyny powstawania rys leżą zarówno w specyfice materiałowo-konstrukcyjnej ścian jak i w usterkach wykonawstwa. Specyfika materiałowa występuje szczególnie ostro w ścianach wykonanych z bloków żużlobetonowych, które charakteryzują się stosunkowo dużą wilgotnością własną. Zmiany wilgotności żużlobetonu powodują zmiany jego objętości, które w przypadku wysychania zawilgoconych ścian wywołują tzw. skurcz wtórny. Skurcz ten dochodzący do 0,4 mm/m może być w wielu przypadkach przyczyną powstawania rys w spoinach bloków. Z zagadnień konstrukcyjnych, stanowiących przyczynę powstawania rys w stykach elementów, wysuwa się na pierwsze miejsce sprawa złącz. Obserwacje wykazały, że w budynkach, gdzie zastosowano złącza spawane, rysy występują w ostrzejszej dużo formie niż w budynkach, gdzie połączenia elementów np. wzniesione na Osiedlu Im. l. Kasprzaka na Muranowie w Warszawie. Wykonane są za pomocą sztywnych wieńców żelbetowych (np. budynki z cegły żerańskiej). Złącza spawane jako mniej sztywne od połączeń za pomocą wieńców żelbetowych są bardziej podatne na pewne ruchy pionowe elementów względem siebie, szczególnie w przypadku łączenia ścian pracujących pod różnym obciążeniem pionowym (np. podłużne ściany nośne i poprzeczne ściany usztywniające). Do najczęściej występujących usterek wykonawstwa zaliczyć należy brak dylatacji w postaci przecięcia tynku w miejscach styku elementów, które zgodnie z założeniem projektu mogą odkształcać się niezależnie (np. w styku podłużnym płyty stropowej ze ścianą poprzeczną). [przypisy: brico torun, olx lubliniec, dofinansowanie do pomp ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dofinansowanie do pomp ciepła olx lubliniec pogłębianie otworów