Izolacja dachu
Just another WordPress site

izolacja cieplna scian gazobetonowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

W celu poprawienia wartości izolacji cieplnej ścian gazobetonowych zaleca się, poza usunięciem lub zmniejszeniem wymienionych przyczyn, stosować do murowania ścian tzw. zaprawy ciepłe 1), wykonane przy użyciu wypełniacza lekkiego (np. żużla granulowanego) zamiast piasku. Zabezpieczenie przed przemarzaniem narożników można uzyskać przez umieszczenie w nich pionów c. o., co spowoduje podwyższenie temperatury powierzchni ściany w narożniku i zapobiegnie wykraplaniu się pary. W celu umożliwienia szybkiego wysychania ściany po wymurowaniu należy raczej zrezygnować ze stosowania rapówki cementowej, zastępując ją lekką obrzutką cementową w czasie tynkowania ścian zewnętrznych. Obrzutka ta nie powinna tworzyć szczelnej warstwy na powierzchni ściany zamykającej lub utrudniającej przepływ pary wodnej z wewnątrz pomieszczenia. Z tego samego powodu tynk wewnętrzny powinien również stanowić warstwę przepuszczalną dla pary wodnej 2). Do murowania ścian zewnętrznych z bloków gazobetonowych należy używać w zależności od odmiany gazobetonu i wymaganej wytrzymałości muru zapraw cementowo-wapiennych o proporcjach: 1 : 1,5 : 8, 1 : 2 : 10 i 1 : 2 : 12, przy czym ten ostatni skład zaprawy zaleca się używać do murowania ścian z bloków odmiany 0,5 oraz do ścianek działowych. Do bardziej obciążonych ścian wewnętrznych murowanych z bloków gazobetonowych można używać zaprawę cementową o proporcji 1 : 4. Murów nośnych nie wolno osłabiać bruzdami pionowymi lub poziomymi do instalacji sanitarnych lub c. o., a tym bardziej nie należy stosować wnęk. Dopuszcza się tylko wycinanie za pomocą specjalnych skrobaczek oraz wierteł bruzd do instalacji elektrycznej. Bardziej jednak wskazane jest wykonywanie instalacji za pomocą przewodu w igelicie, prowadzonym po wierzchu ściany a następnie ukrytym w tynku. Na ścianach z bloków gazobetonowych nie zaleca się opierać stropów typu Kleina na belkach stalowych, gdyż siły skupione przekazywane przez stopki belek wywołują znaczne naprężenia miejscowe w murze. Można natomiast układać wszelkie typy stropów żelbetowych, ceramiczno-żelbetowych, prefabrykowanych oraz drewnianych i gazobetonowych. Te ostatnie w postaci płyt zbrojonych odmiany 07 o szerokości 50 cm i wysokości 12,525 cm stosowane są powszechnie w Szwecji w budynkach z bloków gazobetonowych o rozpiętości w świetle murów do 5,80 m. [podobne: styropian ekstrudowany, blacha ruukki, zagospodarowanie wody deszczowej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha ruukki styropian ekstrudowany zagospodarowanie wody deszczowej