Izolacja dachu
Just another WordPress site

Elementy geometryczne ostrza

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Stosowanie noży o odpowiednich elementach geometrycznych ostrza sprowadza się przede wszystkim do stosowania noży o racjonalnie dobranym kącie pochylenia głównej krawędzi skrawającej ż. Noże dłutownicze oraz noże strugarskie do strugania, w którym kierunek ruchu posuwowego jest prostopadły do osi trzonka noża, powinny mieć kąt pochylenia krawędzi skrawającej ż 20+45 0 . Tak duży kąt powoduje, że krawędź skrawająca noża podczas wyprowadzania z tworzywa wynurza się z niego w ten sposób, że najpierw wynurza się punkt krawędzi skrawającej, położony na wysokości odpowiadającej głębokości skrawania, a następnie w sposób ciągły dalsze jej punkty, na końcu wierzchołek. Taki sposób wynurzania się krawędzi skrawającej z obrabianego tworzywa jest powodem, że naciski krawędzi skrawającej, działające na obrabiane tworzywo w kierunku ruchu roboczego, są rozłożone pod kątem ż wzdłuż krawędzi skrawającej. Rozkład ten uzależniony jest głównie od wielkości kąta pochylenia krawędzi skrawającej. Noże dłutownicze oraz noże do strugania, w którym kierunek ruchu posuwowego jest równoległy do osi trzonka noża (np. struganie rowków), powinny mieć kąt pochylenia krawędzi skrawającej również w zakresie R 20+45 0 . Mechanizm zapobiegania powstawaniu anomaliom jest w tym przypadku taki sam, jak poprzednio opisany, z tą różnicą, że najpierw wynurza się podczas wyprowadzania z materiału obrabianego wierzchołek noża, a później pozostałe punkty czynnej krawędzi skrawającej. [podobne: brico depot torun, okna tarasowe przesuwne ceny, średnice rur kanalizacyjnych]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: okna tarasowe przesuwne ceny rozwiercanie otworów średnice rur kanalizacyjnych