Izolacja dachu
Just another WordPress site

Temperatura skrawania

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Niekorzystne własności cieplne tworzyw sztucznych stwarzają duże trudności podczas ich obróbki skrawaniem. Mała przewodność cieplna utrudnia odprowadzanie ciepła powstającego w czasie obróbki. Jest ona natomiast powodem, dla którego temperatury skrawania nie mogą przekraczać lokalnie temperatur krytycznych. Na skutek tych własności zmienia się również bilans cieplny procesu skrawania. Mianowicie, inne niż dla metali, są wzajemne stosunki ciepła odprowadzanego przez wiór, narzędzie, materiał obrabiany, otoczenie. Można przypuszczać, że największa ilość ciepła zostaje odprowadzana przez narzędzie. Uszeregowanie innych czynników, odprowadzających ciepło ze strefy skrawania w kolejności ich udziałów procentowych, jest sprawą zupełnie otwartą i wymaga badań. Metody określania temperatur skrawania wynikają przede wszystkim Z własności tworzyw sztucznych. Nie znajdują tu zupełnie zastosowania bodaj najpopularniejsze w obróbce metali metody termoelektryczne: metoda naturalnego termoelementu i metoda dwunożowa. Tworzywa sztuczne są bowiem złymi przewodnikami elektryczności, a warunkiem koniecznym do zastosowania tych metod jest przewodzenie prądu elektrycznego przez materiał obrabiany, Stosuje się natomiast pozostałe metody wykorzystywane do metali, w których nie wymaga się przewodzenia „prądu elektrycznego przez material obrabiany. Do pomiaru temperatur skrawania tworzyw sztucznych znalazły też zastosowanie metody, które nie mogą być stosowane w przypadku metali, ze względu na ich przewodnictwo elektryczne. Do metod tych zalicza się: metodę pomiaru za pomocą zwykłej termopary (termoelementu), ostrza składanego, elektrody pojedynczej i podwójnej. Pomiar za pomocą termopary zwykłej polega na umieszczeniu w obrabianym tworzywie sztucznym spojenia termopary w ten sposób, aby podczas obróbki przez spojenie to przeszło ostrze narzędzia. Temperatura wskazuje wówczas temperaturę ostrza. Pomiar za pomocą ostrza składanego polega na wykorzystaniu spojenia termopary jako ostrza narzędzia. [patrz też: brico depot torun, okna tarasowe przesuwne ceny, średnice rur kanalizacyjnych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: okna tarasowe przesuwne ceny rozwiercanie otworów średnice rur kanalizacyjnych