Izolacja dachu
Just another WordPress site

Układy sprężyste

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Układy sprężyste (belki, płyty), w których stan naprężenia zależy od promieni krzywizn powstających w poszczególnych przekrojach wskutek działania sił wewnętrznych. Krzywizny zależą od cech sprężystych tych układów. Określenie sprężystości układu nie natrafia na szczególne trudności. Na przykład dla fundamentu pasmowego zachodzić będzie związek EJ—Mp, [7-8] gdzie: EJ — sztywność przekroju na zginanie, J — moment. bezwładności pola przekroju względem osi poziomej, przechodzącej przez środek ciężkości, E — moduł sprężystości materiału fundamentu, Q — promień krzywizny belki zgiętej, M — moment zginający w rozważanym przekroju belki. W przypadku fundamentów wiotkich zakłada się, że maja one sztywność na zginanie bliską zeru. Spełniają one mniejszą rolę w obliczeniach fundamentów, gdyż nie stanowią na ogół elementów współpracujących konstrukcji, a jedynie element funkcjonalny budowli. Do tej grupy należą posadzki hal przemysłowych, cienkie płaskie dna zbiorników posadowionych bezpośrednio na gruncie itp. Związki pomiędzy podłożem i fundamentem. W rzeczywistości pomiędzy tymi układami istnieją ścisłe zależności, kształtujące wzajemną ich współpracę. Przy omawianiu modeli podłoża budowlanego podano już jedną zależność fundamentem i podłożem: od szerokości fundamentu b zależy głębokość warstw współpracujących, którą należy uwzględnić w obliczeniach. Podobnie sztywność ławy lub płyty fundamentowej nie może być ujęta w postaci wartości bezwzględnej, lecz jedynie w nawiązaniu do ściśliwości podłoża. Na przykład dla belki na sprężystym podłożu typu Winklera-Zimmermanna miarę porównawcza, stanowi iloraz sztywności przekroju belki przez współczynnik podatności podłoża, obliczony na jednostkę długości belki EJ/cb. Podobnie kształtują się związki w innych modelach podłoża, scharakteryzowanych modułem Ściśliwości Eo i współczynnikiem Poissona go. Stosowane w praktyce schematy układów obliczeniowych fundament—podłoże można podzielić na następujące grupy: — fundament całkowicie sztywny na podłożu Winklera-Zimmermanna fundament całkowicie sztywny na warstwie sprężystej W. Z. Własowa, — fundament całkowicie sztywny, na półpłaszczyźnie lub półprzestrzeni sprężystej, — fundament sprężysty, oparty na podłożu sprężystym określonego typu. [przypisy: brico depot toruń,  olx działdowo, wiązanie krzyżykowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brico depot toruń olx działdowo wiązanie krzyżykowe