Izolacja dachu
Just another WordPress site

Ruszty

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Ruszty fundamentowe, będące regularnymi układami ław fundamentowych, przenoszącymi z reguły obciążenia ze słupów na podłoże; wyróżniamy prostokątne (ortogonalne) ruszty fundamentowe, w których poszczególne kierunki ław przecinają się pod kątem prostym, a słupy ustawione są na skrzyżowaniach; ruszty fundamentowe należą do fundamentów bezpośrednich o określonych sztywnościach na zginanie w dwóch kierunkach w płaszczyznach pionowych. Płyty fundamentowe, przenoszące obciążenie na nich spoczywające bezpośrednio na podłoże budowlane; ze względu na nieznaczną grubość w stosunku do wymiarów w planie oraz zdolność do przenoszenia obciążeń przez zginanie płyty stanowią często ekonomiczne rozwiązanie posadowienia na gruntach słabych. Skrzynie fundamentowe, będące najbardziej złożonym rodzajem bezpośredniego posadowienia budowli; rozróżnia się skrzynie otwarte, w których dno stanowi żelbetowa płyta posadowienia, boki ściany piwnic betonowane na miejscu; w przypadku gdy do współpracy włącza sie także stropy nad piwnicami, powstaje zamknięta skrzynia fundamentowa; ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz słupy w obrębie piwnic stanowią połączenia pomiędzy płytami posadowienia i stropu, tworząc konstrukcję o dużej sztywności na zginanie. Klasyfikacja fundamentów ze względu na założenia obliczeniowe. Obliczeniowe podstawy do wymiarowania fundamentów formułuje się uwzględniając cechy wytrzymałościowe fundamentu oraz podłoża budowlanego. Współcześnie regułą jest uwzględnianie pełnej współpracy podłoża z posadowioną na nim budowlą. Zasady przekazywania obciążeń z budowli na podłoże i określania występującego w nim stanu naprężenia oparte Są na analizie statycznej, geometrycznej i fizycznej odpowiednich modeli obliczeniowych podłoża. Modele obliczeniowe podłoża budowlanego. Określenie rzeczywistego zachowania się podłoża budowlanego pod obciążeniem jest zwykle skomplikowane i z konieczności trzeba stosować znaczne uproszczenia. Polegają one na zastąpieniu podłoża modelem mechanicznym, scharakteryzowanym podobnymi cechami fizycznymi i geometrycznymi. [hasła pokrewne: brico depot torun, okna tarasowe przesuwne ceny, średnice rur kanalizacyjnych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: okna tarasowe przesuwne ceny rozwiercanie otworów średnice rur kanalizacyjnych