Izolacja dachu
Just another WordPress site

Czynniki zwiazane bezposrednio z ciezarem bloków sciennych

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Czynnikiem związanym bezpośrednio z ciężarem bloków ściennych jest rodzaj materiału stosowany do ich produkcji. Najczęściej stosowanym materiałem do produkcji dużych bloków ściennych są różnego rodzaju betony lekkie o kruszywie porowatym naturalnym lub sztucznym, jak żużlobeton, gruzobeton, beton pumeksowy, keramzytowy, gazobeton itp. Wartość ekonomiczna ściany wielkoblokowej jest tym większa, im mniej zużywa ona materiału na 1 m2 swej powierzchni. W naszych warunkach klima tycznych przy ciężarze objętościowym betonu w stanie powietrznosuchym w granicach ok. 1700+1800 kG/ma wymagana jest grubość bloku ok. 50 cm; przy ciężarze betonu w granicach 1400+1500 kG/ma 40 cm; w granicach 800+ +1000 kG/ms 30 cm. Z tych względów prawidłowy wybór kruszywa, a zatem i rodzaju betonu, jest bardzo poważnym warunkiem ekonomiczności stosowania dużych bloków ściennych, gdyż ma duży wpływ na wzrost grubości ściany. Wybór rodzaju betonu zależy przede wszystkim od warunków miejscowych dostawy odpowiednich kruszyw lekkich. W okolicach przemysłowych mogą to być granulowane żużle wielkopiecowe, żużle pumeksowe, żużle wtórne (aglomeraty), otrzymywane w drodze spiekania popiołów z palenisk elektrowni itp. W okolicach wyposażonych w lekkie kamienie naturalne jak np. tufy, lekkie wapienie itp., najwłaściwsze jest użycie tych materiałów jako kruszywa do betonów. W Polsce i w wielu innych krajach, jak Związek Radziecki, NRF, Francja, jako jeden z podstawowych surowców do produkcji dużych bloków ściennych stosowany jest żużel paleniskowy. Poważnym jednak warunkiem przy stosowaniu tego materiału jako kruszywa, Jest konieczność uprzedniego zbadania tego materiału, gdyż występuje wielka różnorodność żużli, których jakość i przydatność zmienia się w zależności od rodzaju spalonego węgla, zawartości niespalonych cząsteczek węgla i innych szkodliwych domieszek, jak związki siarki itp. [hasła pokrewne: blaty kuchenne konglomerat, zawiadomienie o zakończeniu budowy, dachówka ceramiczna koramic ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blaty kuchenne konglomerat dachówka ceramiczna koramic zawiadomienie o zakończeniu budowy