Izolacja dachu
Just another WordPress site

CISNIENIE WYPLYWOWE I WIELKOSC CISNIENIA W BUDYNKACH

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

CIŚNIENIE WYPŁYWOWE I WIELKOŚĆ CIŚNIENIA W BUDYNKACH Ciśnienie w wewnętrznej sieci wodociągowej powinno być takie, by w najbardziej oddalonym i najwyżej położonym punkcie czerpalnym uzyskać odpowiednie ciśnienie przy wypływie wody. Ciśnienie to umożliwia otrzymanie ustalonego dla danego przyboru przepływu wody, inaczej mówiąc – jest to ciśnienie wypływowe, przy którym zachodzi wypływ wody z punktu czerpalnego czy innego urządzenia (np. pompy). Ogólnie przyjęto, że w czasie największego rozbioru wody w każdym budynku w najwyższym punkcie czerpalnym ciśnienie wody powinno wynosić ok. 5 m H20, tzn. na poddaszu ciśnienie powinno wynosić jeszcze ok. 2,5 m H20. Według obowiązujących przepisów (Rozporządzenie Ministrów Budownictwa oraz Gospodarki Komunalnej z dn. 9. X. 1956 – Dz. U. R. P. nr 48 z dn. 6. XI. 1956 poz. ~16 § 11) w przypadku, gdy ciśnienie wodociągu publicznego jest niewystarczające do podawania wody na najwyższe piętra wysokich lub wysoko położonych budynków, właściciel nieruchomości obowiązany jest zastosować odpowiednie urządzenia, zapewniające potrzebne ciśnienie wody. W tym przypadku ciśnienie w punktach czerpalnych nie powinno przewyższać 5 atn. W razie konieczności zastosowania wyższych ciśnień należy wykonywać w budynkach strefowe instalacje wodociągowe. [patrz też: wiązanie krzyżykowe, średnice rur kanalizacyjnych, zagospodarowanie wody deszczowej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: średnice rur kanalizacyjnych wiązanie krzyżykowe zagospodarowanie wody deszczowej