Izolacja dachu
Just another WordPress site

Bloki drzwiowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

W Polsce dla budowy miasta Nowe Tychy została uruchomiona fabryczna produkcja dużych bloków z pianogazosilikatu o grubości 24 cm (gazobeton wapienny). Bloki dostosowane są do podziału dwuwarstwowego i mają gotową fakturę zewnętrzną z zaprawy szlachetnej. Ciężar objętościowy betonu wynosi ok, 800 kG/m3, a wytrzymałość kostkowa 50 kG/m2. Bloki ścienne zbrojone z pianogazosilikatu zastosowano w polskim budownictwie na szerszą skalę przy wznoszeniu osiedli Gołonóg i Kędzierzyn. Bloki o wymiarach 147X300X24 cm wmontowano jako elementy samonośne w poprzecznym układzie konstrukcyjnym budynku. W celu zabezpieczenia zbrojenia bloków przed korozją stosowano powłoki bitumiczne, w skład których wchodzi asfalt, benzol lub toluen jako rozpuszczalnik i popioły lotne stanowiące wypełniacz. Bloki wieńczące (nadprożowe) wykonuje się najczęściej z dwóch rodzajów betonu. Ramię poziome, pracujące na zginanie od obciążenia przez stropy, wykonuje się ze żwirobetonu zbrojonego, a ramię pionowe z betonu lekkiego (żużlobeton lub inny). Stosowane są również rozwiązania bloku wieńczącego w postaci belki żelbetowej ocieplonej gazobetonem. Bloki ścian wewnętrznych z wyjątkiem bloków drzwiowych wykonuje się również z betonu lekkiego. Bloki drzwiowe, jak również znajdujące się w ścianach wewnętrznych bloki szafkowe, wykonuje się ze żwirobetonu zbrojonego. . Bloki z przewodami dymowymi wentylacyjnymi wykonuje się ze specjalnego betonu ognioodpornego. W celu polepszenia izolacji termicznej bloków ścian zewnętrznych, wykonanych z betonu o ciężarze objętościowym powyżej 1800 kG/m3, stosuje się bloki z otworami szczelinowymi lub z wkładkami termoizolacyjnymi. Bloki z otworami szczelinowymi mogą być tylko małowymiarowe dostosowane do podziału wielowarstwowego, ponieważ zarówno ze względów produkcyjnych jak i termicznych wysokość otworów powinna być o ile możności ograniczona. Duże zastosowanie w wieloblokowym budownictwie warszawskim znalazły w latach 19601961 prefabrykowane elementy ścienne i stropowe żwiro-betonowe z otworami o przekroju kołowym zwane cegłą żerańską. Zastąpiły one w znacznym stopniu stosowane dotychczas cięższe elementy żużlobetonowe pełne. [więcej w: styropian ekstrudowany, blacha ruukki, zagospodarowanie wody deszczoweje ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha ruukki styropian ekstrudowany zagospodarowanie wody deszczowej