Izolacja dachu
Just another WordPress site

Stosowanie podkładek zabezpieczających w miejscu wyprowadzania noża z tworzywa

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Podkładki zabezpieczające obrabiane są razem z tworzywem, muszą wiec być wykonane z tego samego tworzywa sztucznego lub z materiału o skrawalności takiej samej lub lepszej od skrawalności tworzywa toczonego. Często wykonuje się je z drewna. Jest to sposób najstarszy, dość skuteczny, lecz ma następujące wady: jest niewygodny, zmniejsza wydajność obróbki i zwiększa koszty wytwarzania. Sposób ten polega na zmniejszeniu posuwu podczas wyprowadzania noża z materiału oraz na jednoczesnym zwiększeniu prędkości skrawania. Ponadto zmniejszenie głębokości skrawania zmniejsza niebezpieczeństwo powstawania anomalii. Sposób ten jest niekiedy stosowany, jednak nie zaleca sie go, ponieważ nie w każdym przypadku jest odpowiednio skuteczny. Poza tym jest kłopotliwy w stosowaniu oraz zmniejsza wydajność. Stosowanie narzędzi o odpowiednich elementach geometrycznych ostrza sprowadza sie przede wszystkim do stosowania noży o racjonalnie dobranym kącie przystawienia z. Ogólnie, biorąc, kąt ten powinien być zawarty w granicach z — 30+45 0 . Przykład przedmiotu poddanego toczeniu z wykonanym uprzednio, przy krawędzi położonej po stronie wyprowadzania noża, zukosowaniem pod kątem Ń. Wartość kąta Đ nosi 10+25 0 , natomiast głębokość zukosowania jest większa Od całkowitego naddatku obróbkowego g 0 2+3 mm. Jest to sposób najbardziej skuteczny. Wspomniane zukosowanie należy wykonać przed właściwym toczeniem np. tocząc wałek przy posuwie od strony konika w kierunku wrzeciennika, należy uprzednio od strony wrzeciennika wykonać zukosowanie (fazowanie) pod odpowiednim kątem i na odpowiednią głębokość. [patrz też: brico depot toruń,  olx działdowo, wiązanie krzyżykowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brico depot toruń olx działdowo wiązanie krzyżykowe