Izolacja dachu
Just another WordPress site

Siły skrawania

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Siłę skrawania P podczas wiercenia tworzyw sztucznych, podobnie jak podczas wiercenia metali, można rozłożyć na dwie składowe: osiową PJ i obwodową Pz. Kierunki tych składowych oraz ich punkt zaczepienia są takie, jak w przypadku wiercenia metali. Przyjmuje się przy tym całkowicie symetryczne obciążenie wiertła. Pomiary sił osiowych P, i momentów obrotowych M podczas wiercenia go, wykazały ich stosunkowo małe wartości. Dla v 18,8 m/min i p 0,23 mm,obr siła osiowa wynosi 13 kG. Można obliczyć, iż dla tych samych warunków skrawania ta sama siła podczas wiercenia stali o Rr 75 kG/mm2 WYnosi ok. 350 kG. Trwałość ostrzy Badania procesu wiercenia różnych tworzyw sztucznych wykazały, że zużycie ostrzy następuje przede wszystkim na powierzchni przyłożenia i jest zużyciem ściernym. W przypadkach wiercenia tworzyw dobrze skrawalnych, wierconych wiertłami ze stali szybkotnących, zużycie ostrzy następuje głównie w początkowej fazie procesu skrawania, po czym wzrasta bardzo nieznacznie. Zależność składowej osiowej Pa siły skrawania i momentu obrotowego M od sumarycznej długości L otworów podczas wiercenia polichlorku winylu wiertłem ze stali szybkotnącej. Począwszy od L 400 mm, wzrost Px M jest nieznaczny. Ponieważ zarówno jak i M zależą od zużycia ostrzy, wobec tego można wyciągnąć wniosek, że począwszy od zużycia wiertła, odpowiadającego sumarycznej długości wierconych otworów L 400 mm, wzrasta ono bardzo mało wraz z upływem czasu skrawania. [hasła pokrewne: brico depot torun, okna tarasowe przesuwne ceny, średnice rur kanalizacyjnych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: okna tarasowe przesuwne ceny rozwiercanie otworów średnice rur kanalizacyjnych