Izolacja dachu
Just another WordPress site

Ciekawy trend

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Jest kilka ciekawych trendów w budownictwie, które zyskują sobie coraz większą popularność. Ich zaletą jest bezsprzecznie innowacyjność i wyjątkowość. Jednym z hitów ostatnich lat jest coraz większa powszechność takiego materiału jak okna polaciowe. Jej zastosowanie budzi coraz mniej kontrowersji i spotyka się z coraz większym uznaniem. I trudno się dziwić. Read the rest of this entry »

Comments Off

Wiarygodni partnerzy

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

KD7_2159_d(108).jpgNa rynku istnieje wiele podmiotów świadczących rozmaite usługi budowlane. Przystępując do inwestycji, musimy wziąć pod uwagę zalety i wady przedstawianych przez nie ofert współpracy. Aby uniknąć nieporozumień i stresujących sytuacji podczas realizacji przedsięwzięcia, warto jeszcze na etapie doboru zleceniobiorcy przeanalizować mocne i słabe strony każdej firmy. Usługi budowlane świadczone są bowiem, tak jak ma to miejsce również w przypadku innych branż, przez przedsiębiorstwa bardziej lub mniej wiarygodne. Takie, z którymi współpraca układa się harmonijnie, których pracownicy są wiarygodni i rzetelni, ale i takie, gdzie trudno o porządek i dotrzymywanie wcześniejszych ustaleń. Read the rest of this entry »

Comments Off

Obróbka przez toczenie

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Obróbka przez toczenie występuje w praktyce najczęściej w przypadku obróbki tworzyw termoutwardzalnych, a w Szczególności w przypadkach wykonywania z tych tworzyw łożysk, kół zębatych, wałków itp. Podobnie, jak w przypadku obróbki metali i drewna, można toczyć powierzchnie zewnętrzne (toczenie) lub wewnętrzne (roztaczanie, wyłaczanie). Ponadto toczenie może być zwykłe (wzdłużne, promieniowe, poprzeczne, skośne) lub kształtowe oraz swobodne lub nieswobodne. Rodzaje wiórów. Rodzaje wiórów powstających podczas skrawania tworzyw sztucznych są bardzo różnorodne w zależności od rodzaju skrawanego tworzywa sztucznego i warunków obróbki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Temperatura skrawania

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Niekorzystne własności cieplne tworzyw sztucznych stwarzają duże trudności podczas ich obróbki skrawaniem. Mała przewodność cieplna utrudnia odprowadzanie ciepła powstającego w czasie obróbki. Jest ona natomiast powodem, dla którego temperatury skrawania nie mogą przekraczać lokalnie temperatur krytycznych. Na skutek tych własności zmienia się również bilans cieplny procesu skrawania. Mianowicie, inne niż dla metali, są wzajemne stosunki ciepła odprowadzanego przez wiór, narzędzie, materiał obrabiany, otoczenie. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries